Maximale dossierkosten woonlening dalen van 500 naar 350 euro

De federale regering zet opnieuw het mes in de dossierkosten die de banken mogen aanrekenen wanneer iemand een woonlening afsluit of herfinanciert.

Waarom is dit belangrijk?

Wie een woonlening afsluit, moet rekening houden met allerhande kosten, gaande van de registratierechten tot de dossierkosten.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn wekelijkse nieuwsbrief.


In het nieuws: De ministerraad heeft donderdag beslist om de dossierkosten die de banken aanrekenen voor het afsluiten van een hypothecaire lening te verlagen van 500 naar 350 euro. Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Economie, had daarvoor een wettekst ingediend.

  • Het is niet de eerste keer dat de regering het plafond verlaagt. Dat gebeurde ook al in 2017. Toen stelde het Prijzenobservatorium vast dat kredietinstellingen tussen 2014 en 2018 de dossierkosten gemiddeld met zo’n 50 procent optrokken, van 320 euro tot 479 euro. Daarom werd toen beslist om die kosten te plafonneren op 500 euro.
  • De beslissing om opnieuw het mes te zetten in die kosten komt er omdat alle kredietgevers de maximumtarieven toepassen. “De kosten maken het moeilijker voor mensen om een eigen huis te verwerven. Ze zijn bovendien extra nadelig voor het lenen van kleinere leningen omdat het om een forfaitair bedrag gaat”, aldus de minister.
  • Voorts merkt hij op dat de Belgen meer en meer online bankieren, waardoor de banken meer kantoren sluiten en minder mensen in dienst in hebben. “De kostendaling die dat met zich meebrengt, wordt echter niet doorgerekend aan de consument, integendeel”, klinkt het.

Opgemerkt: De daling van de dossierkosten heeft ook een impact op de dossierkosten voor een herfinanciering bij dezelfde kredietverstrekker. Die mogen maximaal de helft bedragen van dossierkosten bij een nieuw kredietcontract.

Kosten woonlening

Duiding: Veel gezinnen komen voor een onaangename verrassing te staan wanneer ze zien hoeveel extra kosten er komen kijken bij een woonlening.

  • De intesten: Dat is een vergoeding die je betaalt aan de kredietgever voor het kapitaal dat je leent. Die kosten maken deel uit van de maandelijkse aflossing.
  • De dossierkosten: Die kosten rekent de bank aan om je kredietdossier op te stellen. Zij mogen nu daarvoor maximaal 350 euro aanrekenen.
  • De registratierechten: Je moet niet enkel registratierechten betalen op de aankoop van je huis of appartement. Ook op de woonlening ben je zo’n belasting verschuldigd. Je betaalt 1 procent registratierechten op het bedrag van de lening waarvoor een hypothecaire inschrijving wordt genomen.
  • Schattingskosten: Sinds 2022 ben je verplicht om je woning te laten schatten wanneer je een hypothecair krediet afsluit. De banken kunnen daarvoor een schatter inschakelen. De kredietnemer moet opdraaien voor die kosten. De Nationale Bank van België (NBB) liet wel al weten dat de financiële instellingen ook kunnen werken met geavanceerde statistische modellen. In dat geval moeten de kredietnemers geen extra kosten betalen.
  • Inschrijvingsrecht: Het inschrijvingsrecht is een belasting van 0,30 procent op het geleende bedrag en de aanhorigheden.
  • Ereloon notaris: Niet alleen de aankoop van een huis of appartement moet in een notariële akte worden opgenomen. Ook voor een woonkrediet is dat het geval. Het ereloon van de notaris is wettelijk bepaald, en afhankelijk van het leenbedrag.
Meer