Markt voor luxewoningen op weg naar een groter evenwicht tussen vraag en aanbod

Ook volgend jaar zal wereldwijd een sterke vraag naar luxe vastgoed kunnen worden gemerkt. Een trend die tijdens het derde kwartaal van dit jaar begon, zal zich daarmee verder doorzetten. Dat blijkt uit een rapport van consulent Luxury Portfolio International (LPI), gebaseerd op een analyse van de luxe vastgoedmarkt in twintig landen.

De onderzoekers merken wel op dat er tijdens de tweede helft van volgend jaar een groter evenwicht tussen vraag en aanbod kan worden opgemerkt. Daarnaast blijken ook de kopers van luxevastgoed een groeiende interesse in duurzaamheid te vertonen.

Verlamming

“Gedurende de eerste helft van vorig jaar was de wereldwijde vastgoedmarkt door de uitbraak van de coronapandemie nagenoeg compleet verlamd”, merkt Mickey Alam Khan, voorzitter van Luxury Portfolio International.

“Tijdens de tweede helft werd echter een sterke heropstoot van de activiteit opgetekend. Die trend heeft zich dit jaar verder doorgezet en de markt zal zich ook volgend jaar op eenzelfde manier manifesteren. Toch zal uiteindelijk een trend naar een groter evenwicht kunnen worden geregistreerd.”

“Enige tijd geleden was er nog een brede kloof tussen 4 miljoen potentiële verkopers en 10,3 miljoen mogelijke kopers. Die verhouding lijkt nu naar een beter evenwicht tussen 5,2 miljoen verkopers en 6,4 miljoen kopers te evolueren.”

“De pandemische waanzin die de markt naar een oververhitte situatie dreef, lijkt genormaliseerd te kunnen worden.”

Anderzijds stellen experten vast dat duurzaamheid ook bij het luxevastgoed steeds vaker een onderscheidende factor wordt. “Steeds meer kopers zijn bereid om een meerprijs te betalen voor duurzame functies en voorzieningen”, zegt Alam Khan.

“Daarbij merkt 75 procent op bij de keuze van hun volgende woning met duurzame karakteristieken rekening te zullen houden. Bovendien ziet deze groep een duurzame aankoop tevens vaak als een erfenis die aan de nakomelingen kan worden doorgegeven.”

Verder blijkt dat 26 procent van de potentiële kopers interesse in een transactie toont uit fomo, de angst om een unieke opportuniteit te missen.

Thuiswerk

Vorig jaar zorgde Covid-19 er nog voor dat vele gezinnen op zoek waren naar vastgoed dat thuiswerk mogelijk zou maken. Die bekommernis is niet meer dominant, maar toch noemt 27 procent van de respondenten thuiswerk nog altijd als een belangrijke zorg.

Die groep kijkt bij een aankoop onder meer naar de mogelijkheden tot entertainment thuis en een gemakkelijke toegang tot het ontspanningsleven in de omgeving.

De uitbraak van het coronavirus zorgde bij kopers van luxe vastgoed vorig jaar ook tot een vlucht naar de buitenwijken. Nu blijkt echter dat de stadscentra op deze demografie nog altijd een belangrijke aantrekkingskracht uitoefenen.

Het rapport wijst er immers op dat 55 procent van de ondervraagden zegt bij zijn volgende woning een locatie in de stad te willen kiezen, terwijl 77 procent uitkijkt naar een adres dat een gemakkelijk woon-werkverkeer toelaat. In de regio Asia-Pacific ligt de interesse in locaties in de stadscentra nog hoger dan in de rest van de wereld.

Ook buiten Noord-Amerika is er een groeiende interesse in alleenstaande residenties. Daarbij kijken de kopers vooral naar de extra beschikbare ruimte en een sterkere privacy.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20