Mannen zijn emotioneel stabieler dan vrouwen

Veel mannen zijn zich bewust van hun diepere emoties, maar kunnen niet precies zeggen wat ze voelen. Van de mannen zegt 80% diepere emoties te hebben dan de buitenwereld denkt en 40% kan zijn gevoelens niet plaatsen. Dat blijkt uit onderzoek van Psychologie Magazine.

Mannen onderdrukken kwetsbare gevoelens als angst en verdriet vaak. Zij hebben echter geen moeite met het uiten van gevoelens, want sterke en positieve emoties uiten zij wel. Het zijn vooral de sociale invloeden die het gevoelsleven van de man vormen. Moeders blijken tegen zoons minder emotiewoorden te gebruiken dan tegen dochters. Mannen kunnen daardoor hun gevoelens minder goed onder woorden brengen. Volgens psycholoog Pieternel Dijkstra is echter ook het genetische verschil van belang: mannen zijn emotioneel stabieler dan vrouwen.

Dijkstra benadrukt dat het niet noodzakelijk is om emoties te uiten. Pas wanneer iemand dat wel wil, maar niet kan of durft, levert opkroppen problemen op. De vaakst ervaren emoties bij mannen zijn blijdschap, tevredenheid en trots. Van de mannen zegt 64% zijn emoties bewust niet te uiten. Toch uiten mannen hun blijdschap wel graag. Tijdens seks voelen mannen vooral opwinding, liefde en lust.

Meer