Mag een bank je zonder geldige reden weigeren als klant?

Een zichtrekening bezitten is noodzakelijk om al je financiële zaken te regelen. Maar wat als een bank weigert om je te aanvaarden als klant? Mag die dat zomaar doen?

Een transmigrant bewees in maart hoe belangrijk het is om een zichtrekening te hebben. De man had met een kraslotje 25.000 euro gewonnen, maar kon zijn winst niet opstrijken omdat hij geen zichtrekening had. Volgens de meest recente berichten wordt er nog naar een oplossing gezocht.

Know your customer

Als illegale transmigrant is het hoe dan ook onmogelijk om een bankrekening te openen in ons land. De bank moet namelijk de nodige documenten, zoals een identiteitskaart, kunnen inkijken om na te gaan wie je bent. Dat maakt onderdeel uit van het KYC-principe (know your customer). Financiële instellingen moeten onder meer kunnen verifiëren dat er geen sprake is van witwas- of andere wanpraktijken, zoals de financiering van terrorisme. Zonder identificatie van de klant is dat zeer moeilijk.  

In zo’n geval is het duidelijk waarom de bank je weigert als klant. Maar kan de bank dat ook doen als je jezelf wel kunt identificeren? Het antwoord hierop is simpel: ja. Net zoals bij het stopzetten van een klantenrelatie zijn de banken bij een weigering van een klantenrelatie niet verplicht om hun beslissing te motiveren. De bank kan bijvoorbeeld weigeren om je te aanvaarden als klant omdat ze een vermoeden heeft dat je de zichtrekening bijvoorbeeld zal gebruiken om geld wit te wassen.

Basisbankdienst

Indien je geen zichtrekening kan openen bij de bank, kan je om een basisbankdienst vragen. Dat kan de financiële instelling niet zomaar weigeren. Elke consument die legaal in de Europese Unie verblijft, heeft recht op de basisbankdienst. Dankzij die dienst krijg je toegang tot een bankkaart en een bankrekening. Bovendien heb je het recht om minstens 36 manuele verrichtingen per jaar te doen. 

De FOD Economie somt wel een aantal voorwaarden op waaraan je moet voldoen: 

  • je hebt nog geen basisbankdienst of zichtrekening bij je bank of bij een andere bank;
  • je hebt minder dan 6.000 euro op je rekeningen staan, met inbegrip van het geld dat op rekeningen bij andere banken staat;
  • je hebt geen kredietovereenkomsten voor minstens 6.000 euro.

Als de bank weigert om je een basisbankdienst te geven, is ze in dit geval wel verplicht haar beslissing te motiveren, behalve indien jouw aanvraag strijdig zou zijn met de wetgeving over de bestrijding van terrorisme en het witwassen van geld.

Elke bank die actief is in België moet overigens de basisbankdienst aanbieden. De maximumprijs mag niet meer bedragen dan 17,26 euro. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. 

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20