Lockdown liet zich voelen: in april werkte 45 procent van de Belgen minder

Bijna de helft van de Belgen heeft in april minder gewerkt dan gewoonlijk, rekende statistiekbureau Statbel uit.

April is een interessante case, omdat het de eerste volledige maand was waarin de verregaande coronamaatregelen golden. Veel bedrijven hielden de deuren gesloten, waardoor werknemers vaak gedeeltelijk of volledig op tijdelijke werkloosheid gezet werden. In april was één derde van de beroepsbevolking minstens één dag tijdelijk werkloos.

Uit cijfers van de Enquête naar Arbeidskrachten blijkt dat 45 procent van de bevraagde Belgen minder dan gewoonlijk of helemaal niet werkte in april. De werkende Belg presteerde tijdens die maand gemiddeld 26,5 uur per week in een voltijdse baan en 14,5 uur in een deeltijdse. Opvallend, want in maart was dat nog respectievelijk 32,9 uur en 19,4 uur.

Intussen heeft de superkern, de verzameling van de federale regering-Wilmès en de partijen die de minderheidsregering steunen, beslist om het systeem van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot het einde van dit jaar. De voorwaarden zijn wel strenger vanaf 1 september, want dan moet de werknemer bijvoorbeeld per maand werkloosheid twee dagen opleiding volgen.

Hoewel werknemers in tijdelijke werkloosheid als werkend worden beschouwd, daalde de werkgelegenheidsgraad van 20 tot en met 64-jarigen tot slot lichtjes van 70,6 procent in maart naar 70 procent in april. Deze werkgelegenheidsgraad drukt uit hoeveel Belgen in deze leeftijdscategorie een job hebben.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20