Corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid en hogere investeringsaftrek voor bedrijven: superkern keurt nieuw pakket maatregelen goed

De superkern bereikte vrijdagavond laat, zonder de N-VA, een akkoord over nieuwe steunmaatregelen. Er komt onder andere een uitbreiding van het corona-ouderschapsverlof en organisatoren van evenementen mogen al hun kosten aftrekken van de belastingen.

De maatregelen worden onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel wil investeringen aanmoedigen:

  • Er komt een nieuw taxshelter-systeem Covid-19. Tot het einde van het jaar kunnen particulieren geld investeren in alle kmo’s die last hebben gehad van de Covid-19-crisis. Die investering kan deels afgetrokken worden van de belastingen.
  • Bedrijven krijgen een verhoogde investeringsaftrek van 25 procent voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.
  • Alle kosten die verbonden zijn aan de organisatie van evenementen en catering kunnen voor 100 procent van de belastingen worden afgetrokken. Eerder was dat beperkt tot 50 procent. Zo wordt voorkomen dat evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer in de problemen zou komen.
  • Het btw-voorschot dat bedrijven moeten betalen in december wordt met een maand uitgesteld. Normaal moest dat binnen zijn voor 20 december, nu mag het een maand later. Zo wil de regering de liquiditeit van de bedrijven verbeteren.
  • Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften wordt met 10 tot 20 procent verhoogd. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60 procent.

Een tweede deel gaat over de arbeidsorganisatie:

  • Het systeem van coronawerkloosheid wordt aangepast. Het wordt een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Het nieuwe systeem kan worden gebruikt door bedrijven die 10 procent van hun omzet zijn verloren. De werknemer moet twee dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en krijgt 70 procent van zijn laatste geplafonneerde loon.
  • Bedrijven in herstructurering of in andere moeilijkheden kunnen de arbeidsduur verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen. Dat kan via een collectieve arbeidsduurvermindering, via tijdskrediet of via het eindeloopbaantraject. U kunt al vanaf 55 jaar, in plaats van 57, een uitkering krijgen voor dat laatste.
  • De toegang tot corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid. Het verlof loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150 procent voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
  • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 euro per maand. Dat moet het evenwicht tussen werk en privé in de toekomst beter waarborgen.

Er werd ook een akkoord bereikt om een enveloppe van 100 miljoen euro ter beschikking te stellen van de OCMW’s. Die is bestemd voor kwetsbare mensen om de eerdere sociale maatregelen uit te breiden naar een breder publiek, ‘met name vanuit het oogpunt van de energiearmoede’, klinkt het in het persbericht. Om de extra werklast te compenseren, krijgen de OCMW’s 10 miljoen euro extra steun.

Opvallend: de N-VA besliste om niet in te stemmen met het akkoord. ‘Dit is niet de juiste formule om zulke zware pakketten te gaan afkloppen’, zegt fractieleider Peter De Roover aan het persagentschap Belga. ‘Daarvoor dient een ander kader, namelijk een regeringsvorming.’ Aan VTM Nieuws liet De Roover verstaan dat zijn partij de maatregelen ’te duur vindt voor noodmaatregelen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20