Jan Jambon (N-VA): ‘Ik had kort gesprek met Slovaakse ambassadeur, maar herinner er niks van’

Tijdens een persconferentie in thuishaven Brasschaat gaf Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tekst en uitleg over de zaak-Chovanec. Zo hoopte zijn partij de schade te beperken voor Jambon zelf, de Vlaamse regering en de federale formatie.

 • Waarover gaat het? In februari 2018 stierf de Slovaak Jozef Chovanec (38) na een politie-interventie op de luchthaven van Charleroi. Vorige week lekten de beelden van het hardhandig optreden uit, omdat de familie vermoedde dat de Belgische justitie en politie de zaak in de doofpot wilden steken. Donderdag verklaarde huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in de Kamer dat zijn voorganger, Jan Jambon, op de hoogte werd gebracht van de feiten.
 • Quid Jambon? Hij reageerde fel door te stellen ’totaal niet op de hoogte te zijn van die zaak’ en nooit iets over de man te hebben vernomen. Die boude stelling bracht Jambon in grote problemen. In de dagen nadien stuurde hij de communicatie bij: de Vlaamse minister-president erkende dat zijn kabinet informatie had gekregen, maar dat hij nooit persoonlijk met de zaak in aanraking kwam.
 • Dinsdag geeft Jambon uitleg tijdens een hoorzitting in de Kamer, maar eerst wou hij verantwoording afleggen tegenover de pers. Die strategie houdt ook wel wat risico in, zoals Wetstraat-journalist Ivan De Vadder opmerkte op Radio 1. Het geeft straks de kans aan de Kamerleden om zich tegen dinsdag veel beter voor te bereiden op de defensie van Jambon, en nog steeds een batterij kritische vragen te verzamelen.
 • Jambon startte de persconferentie met het aanbieden van zijn diepste medeleven aan de nabestaanden van Chovanec. ‘De vele berichten in de pers nopen mij om een aantal zaken te verhelderen’, zei Jambon, die aangaf dat ‘de vreselijke camerabeelden’ pas deze zomer bovenkwamen. ‘Ik was diep geschokt. Dat tart alle verbeelding.’
 • ‘Wat ik op die beelden zag, was totaal, totaal nieuw’, benadrukte Jambon. De Vlaams minister-president belde daarop met een aantal medewerkers om te verifiëren of de beelden een belletje deden rinkelen. ‘Niemand legde toen de link met het dossier-Chovanec.’
 • Jambon bracht een tijdlijn van de feiten en de nasleep mee.
  • 25 februari 2018: de magistraat beveelt om een opsporingsonderzoek te starten naar onvrijwillige slagen en verwondingen.
  • 26 februari 2018: op het kabinet-Jambon komt een aanvraag van de Slovaakse ambassadeur binnen om een onderhoud te krijgen. Dat komt er. De medewerkers vragen diezelfde dag een politieverslag op, wat ze krijgen. ‘Op geen enkele manier blijkt daaruit dat er fouten gepleegd zijn’, zei Jambon. ‘Mijn kabinetschef en ikzelf hebben het verslag gekregen. Mijn medewerker wijst erop dat een opsporingsonderzoek gestart is. Dat is een cruciaal punt, want de minister van Binnenlandse Zaken moet zich dan terughoudend opstellen.’
  • 27 februari 2018: Chovanec overlijdt.
  • 30 mei 2018: een opvolgingsbezoek van de Slovaakse ambassadeur vindt plaats, met Jambon erbij. ‘Ik herinner mij daar met de hand op het hart niks van’, stelde hij. Het gesprek was kort, omdat de dag voordien een terroristische aanslag had plaatsgevonden in Luik, meende Jambon. ‘Ik betreur dat ten zeerste. Daardoor heb ik verklaringen afgelegd in de pers die niet helemaal blijken te kloppen. Maar ik heb nooit, nooit de intentie gehad om de waarheid te verdraaien. Waarom zou ik dat? Ik heb daar geen enkel belang bij.’
 • ‘De essentie van het verhaal is voor mij dat het dossier correct behandeld is door mijn kabinet. Ik aanvaard niet dat mensen allerlei beschuldigingen in het rond sturen. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn personeel’, zei Jambon, die hoopt dat het gerecht de zaak kan uitklaren.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20