Levensomstandigheden worden overal alleen maar beter

De voorbije jaren is de kwaliteitskloof in de levensomstandigheden bij de wereldwijde bevolking ingekrompen. Ook binnen de verschillende landen blijkt bovendien het gebrek aan gelijkheid minder groot te zijn geworden. Dat is de boodschap van de jongste Human Development Index (HDI) van het United Nations Development Programme (UNDP).

De ontwikkelingsindex werd achtentwintig jaar geleden in het leven geroepen als een alternatief voor het bruto binnenlandse product, dat immers enkel met de economische omstandigheden rekening houdt. De ontwikkelingsindex kijkt daarentegen ook naar concepten zoals de levensverwachting, het bruto binnenlandse nationale inkomen per hoofd van de bevolking en het gemiddelde onderwijsniveau.

Levensverwachting

“De ontwikkelingsindex biedt tevens een interessant overzicht over de vooruitgang die de ontwikkelingslanden de voorbije decennia hebben gekend,” merkt het magazine The Economist op. Onder meer wordt erop gewezen dat een pasgeboren kind in de Afrikaanse Sub-Sahara in het begin van de jaren negentig een levensverwachting van amper een halve eeuw had. Die vooruitzichten zijn inmiddels echter opgelopen tot eenenzestig jaar.

“De kloof in de levensverwachting tussen de armste regio’s van de planeet en het wereldwijde gemiddelde is tijdens die periode met vier jaar ingekrompen,” aldus The Economist. “Gelijkaardige resultaten werden opgetekend voor het onderwijsniveau en het inkomen. Alle onderzochte landen hebben sinds het begin van de jaren negentig hun ontwikkelingsscore kunnen opdrijven. Daarbij kon een gemiddelde stijging met 0,5 procent worden gemeld.”

“Tegelijkertijd konworden vastgesteld dat slechts zeven landen sinds het begin van dit decennium met een achteruitgang van hun score moesten afrekenen,” zegt The Economist nog. “Die negatieve ontwikkelingen zijn bovendien meestal het gevolg van een oorlog of een hongersnood.”

Noorwegen

De cijfers tonen daarnaast aan dat de ongelijkheid in ontwikkeling tussen de verschillende naties sinds het begin van de jaren negentig met 6 procentpunt is gedaald. Binnen de landen moet er tussen de verschillende bevolkingsgroepen eveneens een ongelijkheid worden gemeld. Ook die kloof is echter ingekrompen.

“Er kan dan ook worden geconcludeerd dat het welzijn overal in de wereld beter is verdeeld,” beklemtoont The Economist. “Dat geldt niet alleen op internationaal niveau, maar ook op nationaal vlak.”

Dit jaar werd de ontwikkelingsindex aangevoerd door Noorwegen met een score van 95,3 procent, gevolgd door Zwitserland (94,4 procent), Australië (93,9 procent), Ierland (93,9 procent) en Duitsland (93,6 procent). Helemaal onderaan staat Niger met een score van 0,35 procent, voorafgegaan door de Centraal Afrikaanse Republiek (0,36 procent), Zuid-Soedan (0,38 procent), Tsjaad (0,40 procent) en Burundi (0,41 procent).

België staat op een achttiende plaats met een score van 91,6 procent.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20