Lagarde: “Stagflatie? Huidige toestand niet te vergelijken met jaren zeventig”

ECB-voorzitter Christine Lagarde bevestigt in een weekendinterview met de Sloveense krant Delo dat de Europese Centrale Bank ten vroegste in juli van plan is om de rente te verhogen als maatregel tegen de hoge inflatie.

De eerstvolgende ECB-vergaderingen over monetair beleid staan pas op 9 juni, 21 juli en 8 september op de agenda. Het wordt dus nog minstens een maand wachten op een beslissing – of een hint – over mogelijke renteverhogingen, terwijl de Amerikaanse en de Britse centrale bank er al volop mee aan de slag zijn.

“Stagflatie is momenteel niet ons basisscenario”, zegt Lagarde aan Delo. “Hoewel de ongewoon grote onzekerheid tot een gecombineerde groeivertraging en hoge inflatie kan leiden, kan de huidige situatie niet worden vergeleken met die van de jaren zeventig.” Het viel ECB-watchers eerder al op dat Lagarde het “S-woord” niet in de mond neemt.

“Destijds was de daling van de economische groei na de eerste olieschok aanzienlijk – 8 procentpunten – en was de inflatie hoger dan vandaag. Bovendien werd de prijsstijging toen aangewakkerd door loonstijgingen in reactie op de inflatie. Vandaag zien we dat niet”, argumenteert ze.

Lang niet alle economen zijn het daarmee eens. Volgens critici van het ECB-beleid is een loon-prijsspiraal wel degelijk aan de gang.

Timing

ECB-watchers gaan uit van een renteverhoging – de eerste in zowat elf jaar – in juli of in september. De Française lijkt die timing te bevestigen.

Lagarde: “Eerst zullen we onze netto-aankopen van effecten in het kader van ons inkoopprogramma moeten beëindigen. Afgaande op de binnenkomende gegevens, verwacht ik dat dit in het begin van het derde kwartaal (begin juli dus, red.) beëindigd wordt. Aanpassingen van de belangrijkste rentetarieven van de ECB zullen enige tijd daarna plaatsvinden en zullen geleidelijk verlopen.”

(lb)

Meer