Wat is de kostprijs van een autoverzekering?

 

Om er zeker van te zijn dat je niet te veel betaalt voor de verzekering van je auto is het goed te weten hoe de prijs van een BA autoverzekering wordt bepaald. Er zijn immers een heleboel factoren die invloed hebben op prijs die je af dient te rekenen. Uiteindelijk zal het dan ook de combinatie van deze factoren zijn die bepalend zijn voor de hoogte van de premie van je autoverzekering. Daarbij komt verder dat verzekeraars, vanaf het ogenblik dat het verplichte bonus malussysteem afgeschaft is, vrij spel gekregen hebben bij de invulling van de bonus malusgraad.

Wat is bepalend voor de kostprijs van een autoverzekering?

Schermafbeelding 2016-07-08 om 20.11.28Zoals gezegd zijn er meerdere factoren bepalend voor de bepaling van de prijs van je autoverzekering. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • de leeftijd van de (hoofd)bestuurder van de auto,
 • de woonplaats van de (hoofd)bestuurder,
 • de schadegeschiedenis van de (hoofd)bestuurder,
 • het woon- en werkverkeer van de (hoofd)bestuurder,
 • een aantal uiteenlopende bijkomende factoren.

In de regel zal een verzekeraar ervan uit gaan dat de verzekeringsnemer ook de (hoofd)bestuurder van een voertuig is als er een autoverzekering af wordt gesloten. Op het moment dat dit niet het geval is, doe je er goed aan dit duidelijk aan te geven. Je verzekeraar kan dan immers de dekking aanpassen zodat je verzekerd bent van de juiste dekking en niet beticht kunt worden van bijvoorbeeld frauduleus handelen.

De leeftijd van de (hoofd)bestuurder

Hoe jonger de (hoofd)bestuurder van een auto is, hoe minder ervaring hij of zij achter het stuur heeft en hoe groter dus ook de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken. Een verzekeraar zal zich altijd zoveel mogelijk in willen dekken tegen dit soort risico’s met als gevolg dat een jongere bestuurder (meestal tot 26 jaar) in de regel een hogere premie dient te betalen voor de verzekering van een auto.

Overigens zullen ook de wat oudere bestuurders te maken krijgen met een hogere verzekeringspremie omdat hun lichamelijke- en/of mentale gesteldheid in een heleboel gevallen een tragere reactietijd en onoplettendheid tot gevolg kan hebben. De kans op een ongeval zal in dit soort gevallen eveneens toenemen waardoor de verzekeraar hogere premie gaat rekenen voor een autoverzekering. Kortom: de leeftijd van de (hoofd)bestuurder van een auto zal een belangrijke factor zijn bij de bepaling van de uiteindelijk te betalen premie voor een autoverzekering.

De plaats waar je woonachtig bent

De plaats waar je woont, maar ook die waar je werkzaam bent, is van belang bij de bepaling van de premie van een autoverzekering. Stadsverkeer zal immers aanzienlijk veeleisender zijn voor het in een optimale staat houden van je voertuig, dan bijvoorbeeld rijden in het verkeer op het platteland. In stedelijke gebieden zal de kans op uitbetalingen van schades als gevolg van dit verschil aanzienlijk groter zijn. Indien je dus woonachtig bent in de stad, dan zul je in een groot aantal gevallen meer premie moeten betalen voor een autoverzekering. De dekking zal echter zowel in de stad als op het platteland gelijk zijn bij een bepaald verzekeringsproduct.

De schadegeschiedenis van de (hoofd)bestuurder

Eigenlijk is het heel logisch dat een verzekeraar naar je schadegeschiedenis kijkt bij de bepaling van de kostprijs van een autoverzekering. Tot een aantal jaren geleden waren verzekeraars verplicht om bij de bepaling van de premie voor een autoverzekering gebruik te maken van het zogenaamde bonus malussysteem. Dit systeem zorgde ervoor dat een autobestuurder met een (beperkte) schadevrije rijstijl tegen een meer gunstige premie een verzekering af konden sluiten voor hun voertuig. De regels voor dit systeem werden in die tijd bovenal bepaald door de wetgeving in ons land.

Vanaf het jaar 2004 is deze wettelijke verplichting, op verzoek van de Europese Commissie, afgeschaft en kan elke verzekeraar de regels voor de bepaling van de premie van een autoverzekering zelfs bepalen. In de praktijk komt het er echter op neer dat autoverzekeraars nog altijd een vergelijkbaar systeem gebruiken om de verzekeringspremie van een auto te bepalen. Ook nu nog zal een autobestuurder met weinig schadegevallen beloond worden met een lagere verzekeringspremie, Het enige verschil is echter dat de verzekeraar zelf bepaald hoe groot het voordeel, of juist de sanctie, zal zijn aan de hand van een schadeattest waarin je schadegeschiedenis staat weergegeven.

Verzekeraars gebruiken vandaag de dag een zogenaamd schadeattest met daarin het aantal ongevallen dat plaats hebben gevonden in de afgelopen 5 jaar. Dit attest is altijd opvraagbaar bij je huidige autoverzekeraar. Wanneer je je autoverzekering opzegt en overstapt naar een andere verzekeraar, dan zal het schadeattest door de nieuwe verzekeraar op worden gevraagd en worden gebruiken om de premie voor de autoverzekering te berekenen. Deze werkwijze heeft het voor potentiële verzekeringsnemers echter wel een stuk lastiger gemaakt om zelf te achterhalen of je teveel premie voor een autoverzekering betaald.

Het woon-werk verkeer van de (hoofd)bestuurder

Als je je auto nodig hebt om elke dag van je huis en naar je werk te rijden, dan zal uiteraard de kans groter worden dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval. Daarbij mot verder nog dat je op die manier per jaar ook meer kilometers met je auto aflegt. Bepaalde verzekeraars zullen dan ook inspelen op dit gegeven en bijvoorbeeld een zogenaamde kilometerverzekering aanbieden. Wanneer je jaarlijks niet echt veel kilometers onderweg bent met je auto kan een kilometerverzekering namelijk interessant zijn en je een heleboel verzekeringspremie besparen.

Overige factoren die de kostprijs van een autoverzekering bepalen

Naast alle bovengenoemde factoren zullen er vaak ook nog een aantal andere aspecten de kostprijs van een autoverzekering bepalen. Je kunt onder andere denken aan:

 • model van de auto die verzekerd wordt: hoe meer vermogen het voertuig immers heeft, hoe groter de kans op een verkeersongeval en het claimen van een schade,
 • de gewenste dekking: hoe meer aanvullende waarborgen je wilt gaan gebruiken, hoe hoger de kostprijs. Naast de wettelijk verplichte BA-autoverzekering kun je immers bij veel verzekeraars ook kiezen voor:
  • mini omnium,
  • full omnium,
  • rechtsbijstand,
  • bestuurdersverzekering,
  • verlenging van de garantie (voor een tweedehands auto).
 • de uitrusting van de auto: hoe meer opties een auto heeft, hoe hoger de kostprijs zal zijn omdat de verzekerde som eveneens toe is genomen,
 • de plaats waar een auto gedurende de nacht is gestald: in een garage is de kans op bijvoorbeeld vernielingen een stuk kleiner dan wanneer je auto aan de openbare weg geparkeerd staat,
 • een jonge bestuurder (tot 26 jaar) maakt eveneens gebruik van de verzekerde auto: de kans op een verkeersongeval, en dus de uitkering van schade, zal dan immers toenemen.

Tips bij het afsluiten van een autoverzekering

 • Op het moment dat je op zoek bent naar een autoverzekering, dan vergelijk je bij voorkeur eerst de prijzen voordat je overgaat tot het afsluiten van een verzekering.
 • Bovendien doe je er altijd verstandig aan om altijd correct en duidelijk te zijn naar de verzekeraar van je auto,
 • Elke belangrijke wijzigingen dien je altijd aan de verzekeraar te melden zodat deze kan beoordelen of het risico eveneens is veranderd. Mogelijk zal ook de premie van je autoverzekering aangepast dienen te worden om je de juiste dekking te kunnen garanderen. Wanneer je belangrijke wijzigingen niet doorgeeft, dan kan een verzekeraar in bepaalde gevallen (een gedeelte van) een uitbetaalde schadevergoeding terugeisen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20