Koperdiefstallen langs Belgische spoorwegen op één jaar verdrievoudigd

Het voorbije jaar werden de Belgische spoorwegen met 466 koperdiefstallen geconfronteerd. Dat betekende een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van Infrabel, de beheerder van het Belgische spoornet. Over deze problematiek had Business AM Radio een gesprek met Frédéric Petit, woordvoerder bij Infrabel.

Waarom is dit belangrijk?

De prijs van koper heeft de voorbije periode, net zoals bij andere waardevolle grondstoffen, een sterke stijging laten optekenen. Het product levert bij diefstallen dan ook een grotere buit op. Dat voelt ook Infrabel, de beheerder van het Belgische spoornet. Het misdrijf heeft voor de Belgische spoorwegen zware gevolgen.


Zware consequenties: De koperdiefstallen zorgen niet alleen voor aanzienlijke financiële verliezen, maar hebben het voorbije jaar op de Belgische spoorwegen ook tot meer dan 33.000 minuten vertragingen geleid.

 • Vooral in Wallonië worden de spoorlijnen door koperdiefstallen geplaagd. In die regio werden 83 procent van de diefstallen gepleegd.
  • “Wallonië is altijd al door koperdieven als belangrijkste actieterrein uitgekozen”, merkt Frédéric Petit op. “De provincie Henegouwen moet zowat als de hotspot van de Belgische koperdiefstallen worden bestempeld.”
  • “Dat kan worden gelinkt aan de nabijheid van grensovergangen, waardoor de dieven zich van een gemakkelijke ontsnappingsroute naar Frankrijk verzekerd weten.”
 • Het fenomeen heeft volgens Infrabel ongetwijfeld te maken met de grote vraag die op de kopermarkt kan worden opgemerkt. Hierdoor is ook de koperprijs gestegen en levert de diefstal van het product grotere winsten op.
 • Nochtans is de diefstal van koper niet zo eenvoudig. Maar feit is dat er hier sprake is van professionele dievenbendes met een duidelijke modus operandi, die alles goed hebben uitgekiend en voorbereid, vervolgens in een kort tijdsbestek hun slag slaan en met de buit aan de haal gaan.
  • Niet alleen de spoorwegen worden van die praktijken echter het slachtoffer. Ook andere bedrijven en industrieën worden met de diefstal van waardevolle grondstoffen geplaagd.

Aanzienlijke schade: De koperdiefstallen hebben het voorbije jaar aan de Belgische spoorwegen een schade van 7 miljoen euro berokkend.

 • Dat bedrag bestaat enerzijds uit gestolen en beschadigde kabels, maar anderzijds moet dat materiaal worden vervangen, waarbij tevens personeelskosten in rekening moeten worden gebracht.
  • “We spreken hier dus over een aanzienlijke schade, maar de impact van de problemen reikt nog veel verder”, werpt Frédéric Petit op.
  • “Voor de herstellingen moet beroep worden gedaan op ploegen die hun werk elders op het netwerk moeten onderbreken om de reparaties uit te voeren.”
 • “In de meeste gevallen gebeuren de kabeldiefstallen tijdens de nacht. De feiten worden dan ook meestal vroeg in de ochtend vastgesteld, waarop een ploeg voor herstellingen ter plaatse moet worden gestuurd.”
  • “Wanneer men dagelijks met dergelijke feiten wordt geconfronteerd, dreigt bij het personeel bovendien een soort moedeloosheid te groeien. Ik heb dan ook groot respect voor het werk dat onze ploegen elke dag opnieuw doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.”

Maatregelen: Inmiddels heeft Infrabel een reeks initiatieven genomen om het probleem aan te pakken en de koperdiefstallen te bemoeilijken.

 • Waar dat mogelijk is, zullen de kabels zoveel mogelijk worden ingegraven. Bovendien heeft Infrabel de kabels ook gemarkeerd, zodat de groothandelaars duidelijk kunnen weten wanneer ze met gestolen materiaal te maken krijgen.
 • Verder wordt koper tevens zoveel mogelijk door aluminium vervangen. “We hebben nu ook een gloednieuwe maatregel, waarbij met lokalisatie-trackers wordt gewerkt”, zegt Petit nog. “Wanneer kabels worden verplaatst, zal hun locatie door deze apparatuur in realtime worden doorgegeven.”
 • Samen met die maatregelen zijn er natuurlijk ook heel wat aanvullende controles door de federale politie, bovenop de klassieke patrouilles.
  • “Op die manier hopen we het fenomeen van de kabeldiefstallen sterk te kunnen terugdringen”, zegt Frédéric Petit nog. “Men mag niet vergeten dat de kabeldiefstallen dagelijks gemiddeld anderhalf uur vertraging veroorzaken.”
  • “De praktijk moet dan ook absoluut een halt worden toegeroepen. Daarom is het eveneens belangrijk dat er ook strenge straffen worden uitgesproken. Koperdieven riskeren een gevangenisstraf tot vijf jaar en kunnen bovendien tot boetes van meerdere duizenden euro’s worden veroordeeld.”
Meer