Komen de steden van de toekomst volledig in privé-handen?

De Hondurese regering heeft het startschot gegeven voor de constructie van drie geprivatiseerde steden. Het project is open voor internationale investeerders en moet de economie van het Centraal-Amerikaanse land doen groeien. Politie, het wettelijk kader en belastingsystemen worden helemaal privé, zo rapporteert de Associated Press.

Honduras wordt geplaagd door corruptie, drugsoverlast en politieke instabiliteit als gevolg van de zwakke regering en falende infrastructuur. Dit project moet daar verandering in brengen.

Volgens Carlos Pineda, voorzitter van de Commissie voor de Promotie van Publiek-Privé Partnerschappen is het project een “ontwikkelingsinstrument van eerstewereldlanden” en heeft het “potentieel om Honduras in een motor van welvaart te veranderen.”

De ‘modelsteden’ krijgen hun een private wettelijke infrastructuur met eigen wetten, infrastructuur en politie. Ze zijn ook vrij om internationale verdragen te sluiten inzake handel, investering en immigratie.

De eerste stad wordt de volgende zes maanden gebouwd nabij Puerto Castilla aan de Caraïbische kust, waarbij 5.000 jobs zullen worden gecreëerd. In de toekomst zouden er nog 200.000 jobs volgen. De tweede stad wordt gebouwd in de Sula Vallei in het Noorden en de derde in Zuid-Honduras.

Michael Strong, CEO van de MKG Group, zegt dat “de toekomst deze dag zal herdenken als het moment waarop Honduras zijn ontwikkeling begon.” Het project is “één van de belangrijkste transformaties in de wereld. Het zal de armoede oplossen en duizenden jobs creëren.”

Eenmaal we werkgelegenheid hebben, zullen we betaalbare huizen, scholen, hospitalen, kerken, winkels, restaurant bouwen, alles wat een echte gemeenschap maakt,” aldus Strong.

Hondurese wetten zullen niet van toepassing zijn in de steden en het wettelijke kader zal er evolueren via een democratisch privésysteem. Internationale verdragen zoals die van de Rechten van de Mens zullen er wel gelden.

Sommige inheemse belangengroepen karakteriseren de nieuwe steden als “puur kolonialisme”. Verleden jaar opende de voormalige grondwettelijke aanklager Oscar Cruz al een zaak tegen het “catastrofale” project, maar kreeg voorlopig nog geen antwoord van het Grondwettelijk Hof.

De Hondurese regering heeft de eerste verdragen goedgekeurd, maar de investeerders wachten nog steeds op een definitieve ‘ja’ inzake de grenzen van de sites, waarna het constructiewerk echt kan beginnen.

Vrijhandelszones zijn spectaculaire successen gebleken in termen van economische ontwikkeling,” besluit Stone, “Ik ben heel optimistisch.”

Dat er tal van internationale investeerders klaar zullen staan om te investeren in een privéstad staat buiten kijf. Misschien is de multimiljardair Peter Thiel, die eerder al investeerde in seasteading, ook wel geïnteresseerd.

Meer