Klimaatbeleid van VS-steden ziet elektrische auto als een prioriteit

In de klimaatagenda wordt de overstap naar elektrische wagens als de belangrijkste prioriteit bestempeld. Dat blijkt uit een studie van de United States Conference of Mayors (USCM) en het verlichtingsbedrijf Signify, gebaseerd op een bevraging van de burgemeesters van 103 Amerikaanse steden.

Daarnaast worden ook energiezuinige gebouwen, verlichting en zonnekracht als belangrijke concepten voor de duurzame stad van de toekomst naar voor geschoven. Opvallend is de beperkte interesse in de organisatie van het openbare vervoer.

Toenemende interesse

“Meer dan de helft van de bevraagde burgemeesters zagen elektrische voertuigen als de meest veelbelovende technologie om het energieverbruik terug te schroeven en de uitstoot van koolstofdioxide te beperken”, stippen de onderzoekers aan. “Bijna evenveel respondenten wezen op het belang van energiezuinige gebouwen.”

“De resultaten van het onderzoek wijzen op een toenemende interesse van de Amerikaanse stadsbesturen in emissievrije voertuigen”, merken de onderzoekers nog op. “In een soortgelijk onderzoek vijf jaar geleden werden elektrische wagens slechts door een kwart van de ondervraagden als een belangrijke prioriteit van het stedelijk klimaatbeleid naar voor geschoven.”

Het is trouwens ook voor de eerste keer dat Amerikaanse burgemeesters zonnekracht als een topprioriteit bestempelen om hun klimaatambities te kunnen realiseren.

Investeringen in openbare gebouwen en een overstap op alternatieve energiebronnen worden door de burgemeesters eveneens naar voor geschoven als interessante strategieën om de energie-efficiëntie te verbeteren en het verbruik te verminderen.

Daarentegen bleken slechts 28 procent van de burgemeesters naar het openbaar vervoer te wijzen. “Deze vaststelling weerspiegelt de nadruk die ook tijdens de jongste klimaatconferentie in Glasgow werd gelegd op de introductie van elektrische voertuigen, in plaats van aan te sturen op bijkomende investeringen in het openbaar vervoer”, merken de onderzoekers op.

“Nochtans wordt herhaaldelijk gewaarschuwd dat vooral een intensiever gebruik van het openbaar vervoer cruciaal zal zijn om de emissiedoelstellingen te halen.”

Kostprijs

De burgemeesters beklemtoonden verder dat de noodzakelijke uitgaven de belangrijkste hindernis vormden om de energie-efficiëntie verder te kunnen opvoeren.

Daarbij wordt gewezen op onder meer lokale budgetbeperking en een gebrek aan federale financiering. Bovendien wordt opgemerkt dat de implementering van deze infrastructuur vaak met hoge initiële kosten gepaard gaat.

Daarentegen werd een gebrek aan publieke steun slechts door 4 procent van de burgemeesters als een obstakel vernoemd.

“Burgemeesters zijn in het klimaatbeleid al bijna twee decennia wereldleider, zoals ook opnieuw op de klimaattop in Glasgow kon worden opgemerkt”, stippen vertegenwoordigers van de US Conference of Mayors aan.

“Zoals de voorbije tien jaar kon worden vastgesteld, zorgen lokale klimaatacties bovendien ook voor bijkomende arbeidsplaatsen, besparingen voor de belastingbetalers en een betere levenskwaliteit voor de bevolking.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20