Kernuitstap doet Belgische CO2-uitstoot komende jaren fors toenemen, aldus Planbureau

De uitstoot van broeikasgassen in België is in 2020 verder gedaald. Maar de komende jaren zal de uitstoot weer toenemen, en dat komt vooral door de geplande sluiting van de kerncentrales. Het Planbureau verwacht dat de uitstoot in 2026 zowat 12 procent hoger zal liggen dan vorig jaar.

De totale broeikasgasemissies lagen vorig jaar 7,2 procent lager dan in 2019. Ze bedroegen nog 108,2 megaton CO2-equivalenten, zo staat in de studie “Economische Vooruitzichten 2021-2026” die het Federaal Planbureau donderdag voorstelde. Die forse daling is het gevolg van de coronacrisis, waardoor de economische activiteiten (en dus ook hun uitstoot) een tijd op een lager pitje draaiden.

Gascentrales

Maar volgens de projecties van de instelling zal de uitstoot van broeikasgassen vanaf nu weer toenemen. En in 2026 zou België 121,2 megaton CO2-equivalenten uitstoten, of 12 procent meer dan in 2020.

De verwachte toename heeft deels te maken met de weer aantrekkende economie. Zo zullen de industrie en de transportsector in 2026 iets meer broeikasgassen uitstoten dan in 2020.

Maar veruit de grootste impact komt van de geplande sluiting van de kerncentrales. De weggevallen kernenergie (die in 2021 nog goed is voor de helft van het totale elektriciteitsaanbod) zal immers deel worden opgevangen door gasgestookte elektriciteitscentrales, die meer broeikasgassen uitstoten. Het Planbureau verwacht dat het aandeel van de gascentrales in de elektriciteitsvoorziening zal evolueren van 19 procent in 2021 naar 28 procent in 2023, en naar 56 procent in 2026.

Energie-emissies

Het aandeel van hernieuwbare energie zou toenemen van 26 procent in 2021 tot 30 procent in 2026. De rest van de kernuitstap zou worden opgevangen door meer elektriciteit in te voeren: de netto-invoer zou in 2026 9 procent bedragen van het elektriciteitsaanbod.

Als de prognoses kloppen, dan zal de Belgische uitstoot van broeikasgassen in 2026 nog 16,8 procent lager liggen dan in 1990. In 2019 bedroeg dat verschil 19,9 procent. Als je alleen de energiegebonden emissies (met daarbij de uitstoot van de elektriciteitscentrales) bekijkt, is het verschil frappanter. Tussen 1990 en 2019 was de uitstoot met 17,4 procent gedaald, maar in 2026 zou dat verschil nog maar 8,8 procent bedragen.

Volgens de geplande kernuitstap zou Doel 3 worden stilgelegd in oktober 2022 en Tihange 2 in februari 2023. In de loop van 2025 zouden ook de overige kerncentrales (Doel 1, 2 en 4 en Tihange 1 en 3) stilvallen.

Lees ook:

Meer