KBC broedt op afbouw papieren rekeninguittreksel

Het rekeninguittreksel wordt van alle bankdocumenten nog het vaakst op papier gevraagd. KBC duwt ‘in de loop van volgend jaar’ meer klanten naar de digitale variant, maar met zachte hand. Een ‘vereenvoudigd papieren aanbod’ zal beschikbaar blijven, verzekert de bank.

KBC België digitaliseert vanaf deze maand de manier waarop honderdduizenden klanten hun documenten ontvangen. Het gaat om de klanten die doorgaans bankieren via computer, smartphone of tablet, maar ‘post’ nog als communicatievoorkeur hebben staan. Zij krijgen voortaan hun bankdocumenten standaard digitaal, van uitgavenstaten en vervaldagberichten tot effectenoverzichten.

‘Digitale communicatie is sneller, veiliger en interactiever’, zegt de bank. ‘Via analoge, papieren processen lukt dat niet altijd even vlot. Bpost past ook zijn eigen distributiemodel verder aan, met minder bedelingen en een duurdere postzegel, en ook de klanten gaan steeds meer uit van digitale processen. Corona heeft nogmaals het belang en de voordelen van digitale processen bewezen.’

Uitzondering

Er is evenwel één grote uitzondering: het rekeninguittreksel. ‘Als de klant daar eerder voor papier – post of automaat – heeft gekozen, blijft dat nog even zo’, zegt de bank. Pas ‘in de loop van volgend jaar’ worden die bankafschriften ook digitaal. ‘KBC Mobile- of KBC Touch-klanten die nog papieren rekeninguittreksels gebruiken, krijgen vanaf dan hun rekeninguittreksels in KBC Mobile en KBC Touch.’

Maar wat met de klanten die liever alles op papier zien en geen gebruik maken van bankieren via smartphone (KBC Mobile) of via tablet en pc (KBC Touch)? ‘Zij krijgen een vereenvoudigd aanbod op papier. De exacte modaliteiten zullen evenwel nog ten gepasten tijde beslist worden’, zegt KBC. ‘In elk geval blijft er een papieren aanbod voor de niet-digitale klant bestaan. We schatten dat digitale diensten niet geschikt zijn voor 20 procent van onze klanten. Die blijven we op analoge wijze bedienen.’

40 procent niet-digitale klanten

Wat de klantencommunicatie betreft, is bij KBC de groep puur digitale klanten vandaag ongeveer even groot als de groep ‘analoge’ klanten:

  • Met vier op de tien klanten communiceert KBC vandaag al uitsluitend digitaal.
  • Twee op de tien klanten gebruiken een digitale toepassing, maar ontvangen hun communicatie nog steeds via de post. Het is deze groep waar KBC zich met de lopende campagne vooral op richt.
  • De resterende vier op de tien klanten gebruiken vandaag geen enkele digitale toepassing in hun communicatie met de bank. ‘Met hen kunnen we enkel via papier of via de post communiceren.’ Het gaat niet alleen om klanten die papier verkiezen, maar ook om verzekering-only klanten die maar sporadisch met de bank communiceren.

De uitdoving van het papieren rekeninguittreksel is werk van heel lange adem. Al in 2012 lanceerde KBC een campagne om digitale bankafschriften aan te moedigen.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20