KBC-baas: ‘Impact tweede coronagolf valt mee’

De tweede coronagolf lijkt nogal mee te vallen, in vergelijking met de eerste. Dat verklaarde Johan Thijs bij de voorstelling van de resultaten van KBC over het derde kwartaal.

Hij wijst erop dat de meeste Belgische klanten die gebruikmaken van uitstel van betaling van hun lening, dat al in maart of april hebben aangevraagd. Sindsdien waren er amper nog nieuwe aanvragen, zelfs niet nu het aantal besmettingen sterk is gestegen en de regering nieuwe lockdownmaatregelen heeft getroffen

KBC heeft in totaal voor 13,7 miljard euro van haar kredieten betaaluitstel verleend. Het gaat om woonkredieten en leningen aan bedrijven. Voor België alleen gaat het om 7,7 miljard euro, of zo’n 7 procent van de totale kredietportefeuille.

Wat hiermee gaat gebeuren als het moratorium afloopt, blijft koffiedik kijken. Maar Thijs wijst erop dat er in oktober, toen voor 1 miljard euro het betaaluitstel afliep, bijna elke betrokken klant zijn afbetalingen gewoon hervatte. ‘De grote vraag is wel wat er zal gebeuren met diegenen die wel een verlenging hebben gevraagd, tot eind dit jaar.’

Collectieve maatregel overbodig?

Onder meer werkgeversorganisatie Voka drong al aan om het moratorium voor ondernemingskredieten te verlengen, en dus ook in 2021 te laten doorlopen. Gevraagd naar zijn opinie stelde de KBC-topman het nut van zo een collectieve maatregel in vraag. ‘Het zou misschien beter zijn om elk dossier individueel te laten beoordelen door de banken. De Belgische instellingen zijn daar zeker klaar voor’, zei hij.

Thijs wees er op dat er naast betaaluitstel nog andere maatregelen ter beschikking staan om de financiële positie van bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis, maar intrinsiek gezond, te versterken.

Wanbetalers

KBC liet eerder verstaan dat ze voor dit jaar verwacht voor ongeveer 1,1 miljard euro aan waardeverminderingen te moeten boeken omdat klanten hun kredieten niet of te laat zullen terugbetalen. Dat cijfer blijft ook nu nog onveranderd, ondanks de tweede -partiële- lockdown. De grote meerderheid van die waardeverminderingen zijn al geboekt.

Hij was zelfs iets positiever gestemd voor wat de economische vooruitzichten betreft. Voor de eurozone gaat KBC nu uit van een economische krimp met 8,3 procent (-9 pct in België). Bij de vorige prognose was dat nog -10 pct.

Lees ook: Dit worden de eerste toepassingen van KBC’s chatbot Kate

Meer