Kan ik geld lenen om boetes te betalen?

Een of meerdere boetes op je deurmat vinden, is op zich al erg vervelend, maar op het moment dat je ook nog eens niet de financiële middelen hebt om deze direct te kunnen voldoen, kan het angstzweet soms spontaan uitbreken. De boetes zullen immers voor de vastgestelde einddatum voldaan dienen te zijn om niet nog verder in de problemen te komen. Het is dan misschien ook zaak om op relatief korte termijn geld te lenen waarmee je de kosten kunt dekken. Het risico lopen om de uiterste betaaldatum te overschrijden zal namelijk ook de kans op extra kosten alleen maar groter maken. Hoe je dit aan kunt pakken, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet, dus lees snel verder en doe er je voordeel mee.

Geld lenen om boetes mee te betalen, is dat verstandig?

Geld lenen om boetes mee te betalen, is eigenlijk alleen aan de orde op het moment dat je zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om deze kosten te dragen. Je kunt vast en zeker een leuker doel bedenken om een lening aan te gaan, maar aangezien de feiten niet anders liggen, zul je er nu voor moeten zorgen dat je zo min mogelijk extra kosten hoeft te maken. Het lenen van geld zal immers altijd extra kosten met zich meebrengen vanwege het feit dat een kredietverstrekker altijd gecompenseerd wilt worden voor de bereidheid om (een deel van) diens vermogen aan je uit te lenen en voor het financieel risico dat aan het verstrekken van deze lening verbonden kan zijn.

Het afsluiten van een lening bij een officiële kredietverstrekker zal je in de praktijk dan ook altijd meer geld gaan kosten, dan je aanvankelijk voor de boetes moet betalen. Daar staat echter wel tegenover dat je niet het risico loopt dat je niet op tijd de boete betaalt, en er dus een (vaak forse) toeslag zal worden geheven op de openstaande boete waardoor je geldprobleem alleen maar verder toe zal nemen. Door geld te lenen van een familielid of goede vriend kan extra leenkosten echter vaak weten te beperken (of helemaal uitsluiten) waar altijd wel een bepaalde druk op de onderlinge verstandhouding met zich meebrengen. Daarbij komt verder dat sommige mensen liever niet willen dat personen uit hun directe omgeving op de hoogte zijn van de boetes die zij op hun naam hebben staan.

Manieren om geld te lenen om boetes mee te betalen

Wanneer je geld gaat lenen om boetes mee te betalen, dan moet je je bovendien altijd goed beseffen dat je voor een bepaalde tijd contractueel verbonden zult zijn aan bepaalde betalingsverplichtingen. Op het moment dat je geen officiële lening af wilt sluiten bij een bank, of andere financiële instelling, dan kun je er eventueel ook voor kiezen om:

  • Rood te staan bij de bank en dus tijdelijk geld gebruiken dat je eigenlijk (nog) niet in je bezit hebt. Je leent in dit geval dus als het ware geld van de bank en daar zal dan ook een bepaalde leenvergoeding tegenover dienen te staan. Vaak moet je zelfs rekening houden met een forse rente die over het negatieve saldo van een zichtrekening wordt berekend. Op deze manier je boetes betalen, zal je dan ook zeker een heleboel extra kosten opleveren.
  • Betalen met een kredietkaart is eveneens een manier om geld te gebruiken dat je op dat ogenblik (nog) niet in je bezit hebt. In dit geval echter zal de kredietkaartmaatschappij het geldbedrag voorschieten en zul je dat aan het einde van de maand in rekening gebracht krijgen. Je kunt deze rekening in één keer voldoen of ervoor kiezen om in termijnen de terugbetaling te regelen (en dan ook forse rentevergoedingen moeten neertellen). Om deze reden is het gebruik van een kredietkaart als betaalmiddel om je boetes mee te voldoen eveneens een erg dure vorm van geld lenen.
  • Een persoonlijke lening aangaan, zal betekenen dat je geld leent van een officiële kredietverstrekker, zoals een bank of een andere financiële instelling. De leensom zal je in één keer uit worden gekeerd waarna de afbetaling in termijnen direct zal beginnen. Over de openstaande schuld zal bovendien elke maand een vaste rentevergoeding worden berekend dat je moet betalen. Vanwege de vaste rentevergoeding en eveneens vaste looptijd van een persoonlijke lening zul je van tevoren altijd precies weten waar je aan toe bent en met welke bedragen je rekening dient te houden. Ook weet je altijd exact op welk moment de lening in zijn geheel zal zijn afbetaald. Als nadeel van een persoonlijke lening wordt vaak genoemd dat er tussentijds niet boetevrij geld kan worden afgelost en dat je evenmin gedurende de looptijd extra geldopnames kunt doen.
  • Een doorlopend krediet afsluiten is een leenvorm die veel tegenstellingen kent in vergelijking tot een persoonlijke lening: zo zul je de leensom niet in één keer op hoeven te nemen. Er wordt immers vooraf een bepaalde kredietlimiet overeengekomen met de kredietverstrekker en zolang je deze limiet niet hebt bereikt, zal het mogelijk zijn om geldopnames uit te voeren. Daarnaast zal de rentevergoeding over het openstaande saldo variabel zijn (en in de loop van de looptijd dus kunnen wijzigen) en als gevolg daarvan ook de looptijd van de lening kunnen laten variëren. Naast de tussentijdse geldopnames zal een doorlopend krediet je ook in staat stellen om gedurende de looptijd (een deel van) de lening boetevrij af te lossen en eventueel het afgeloste deel later weer op te nemen (totdat de kredietlimiet is bereikt). Boetes betalen met een doorlopend krediet is vaak een wat voordeliger aangelegenheid dan wanneer je dit doet met een persoonlijke lening: het zekere karakter van deze laatste leenvorm kent immers een zekere prijs.

Andere wegen die je kunt bewandelen

Om voor de betaling van boetes een officiële lening aan te gaan, is voor een heleboel mensen echt te veel gevraagd. Zij kiezen er in dit soort situaties dan ook liever voor om geld te lenen van een familielid of een goede vriend. In de praktijk betekent dit meestal dat je weinig, of zelfs geen, rente hoeft te betalen over het bedrag dat je hebt geleend. Ook kun je vaak wat meer spelen met de looptijd en voorwaarden van de terugbetalingen. Natuurlijk is het wel altijd zaak dat je de gemaakte afspraken duidelijk op papier zet en je er strikt aan blijft houden. Wanneer je dat namelijk nalaat, zal de kans groot zijn dat de onderlinge band met de onderhandse kredietverstrekker op het spel komt te staan.

Juist vanwege de mogelijkheid dat er een te grote druk komt te staan op de goede onderlinge band kiezen veel mensen er doorgaans voor om geld te lenen voor het betalen van hun boetes op een andere manier, zoals:

  • het gebruiken van een huidig doorlopend krediet,
  • een bestaande lening verhogen als dat mogelijk is,
  • het samenvoegen van meerdere dure leningen voor één voordelige (wat hogere) lening.

Door een dergelijk transparante onderzoek naar de mogelijkheden uit te voren voordat je een definitieve beslissing neemt, kun je in de regel aardig wat geld besparen. Het zal echter altijd zaak blijven om een boete zo snel mogelijk te betalen, en de uiterste vervaldatum niet te overschrijden (de kosten die er dan bij zullen komen maken je geldprobleem immers alleen maar groter). Op het moment dat je zelf niet goed weet hoe je de betaling van een boete met geleend geld aan kunt pakken, kun je altijd advies inwinnen bij een financieel deskundige, bijvoorbeeld bij je eigen bank. Samen kunnen jullie dan kijken hoe je het meest voordelige geld kunt lenen en hoe je deze lening zo snel mogelijk weer af kunt lossen.

Vergelijken van meerdere leningen

Boetes kun je in een helboel gevallen vermijden, waardoor het gezegde voorkomen is beter dan genezen absoluut ook hierbij van kracht zal zijn. Maar op het moment dat je toch één of meerdere boetes in de wacht hebt gesleept, wil je er zeker van zijn dat je niet te veel extra kosten hoeft te maken voor het lenen van het geld waarmee je de betaling wilt regelen. Je doet er dan ook zeker goed aan om de kosten en voorwaarden van meerdere leningen (bij voorkeur van een aantal verschillende kredietverstrekkers) onder de loep te nemen. De kosten van een lening kun je vinden op de (online) offerte die de betreffende kredietverstrekker je op aanvraag zal verstrekken, maar ook door een online simulatie van een bepaalde lening uit te voeren.

De voorwaarden die aan een leenvorm zijn verbonden kun je eveneens bij de kredietverstrekker opvragen, maar ook steeds vaker opzoeken op de website van deze financiële instelling. Daarnaast zul je altijd de kleine lettertjes van een leencontract aandachtig door dienen te nemen en eventuele verduidelijking moeten vragen aan de kredietverstrekker als zaken niet helemaal duidelijk zijn. Pas dan zul je immers in staat zijn om een leenovereenkomst te ondertekenen, en dus een lening aangaan, waar je helemaal achter kan staan. De kans op vervelende (financiële) gevolgen achteraf worden dan eveneens tot een minimum beperkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20