Jonge werknemers nemen steeds vaker ontslag

Opvallend veel 25- tot 35-jarigen hebben het afgelopen jaar op eigen initiatief hun vaste baan vaarwel gezegd. De golf aan spontane ontslagen doet wat denken aan de Verenigde Staten, waar The Great Resignation of The Big Quit aan de gang is, zegt hr-dienstverlener Acerta.

Als vorig jaar een vast arbeidscontract ontbonden werd, gebeurde dat in 34 procent van de gevallen omdat de werknemer zelf ontslag nam. Slechts bij 17 procent van de exits beëindigde de werkgever het contract. In de overige gevallen ging het om beëindigingen met wederzijds akkoord of om andere redenen zoals pensionering. Dat blijkt uit onderzoek van Acerta op basis van de gegevens van 260.000 werknemers.

Tegenover 2020 blijkt dat ontslag nemen duidelijk in de lift zit. “Als een arbeidscontract ontbonden wordt, is dat niet zozeer omdat de werkgever afscheid neemt van zijn werknemer”, zegt Acerta. “Het zijn vooral de werknemers die het initiatief nemen om hun contract op te zeggen, waardoor bedrijven gedwongen worden om te reageren en nieuw personeel aan te trekken.”

Ontslagen worden versus ontslag nemen

Bron: Acerta

Work-life balans

Het fenomeen is vooral merkbaar bij de 25- tot 35-jarigen, waar de uitstroom uit een vaste job vorig jaar 39 tot 44 procent groter was dan in 2020.

“Het fenomeen is gelijkaardig aan The Great Resignation die het afgelopen jaar in de VS aan de gang was, maar dan in beperkte mate”, zegt Jackie Klaster van Acerta in een persbericht. “Bedrijven moeten bijgevolg dezer dagen soms heel creatief uit de hoek komen om zich op de krappe arbeidsmarkt in de kijker te werken en het geschikte personeel te vinden. In plaats van te investeren in creatieve wervingscampagnes, kunnen bedrijven beter werken aan een stevig retentiebeleid.”

Ook Steven Van Raemdonck van werkplaatsbeoordelaar Top Employers Institute zegt dat er in bepaalde sectoren sprake is van uitzonderlijk verloop.

“Het aantal werknemers in de horeca en de evenementsector dat, na de lockdowns en de gedwongen heroriëntering naar andere sectoren, niet meer terug wil naar de vroegere functie, is significant”, zei hij in een eerdere analyse. “Bij de beter betaalde jobs van hoger opgeleiden stel je vast dat heel wat mensen de veiligheid van hun vaste job opgeven en aan het freelancen gaan. Ook bij hen overheerst de drang naar meer flexibiliteit en een uitgesproken wens voor een betere work-life balans.”

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.