Japan verhoogt budgetten voor huisvesting Amerikaanse militairen

Japan zal de volgende vijf jaar een budget van 1,05 biljoen yen (8,15 miljard euro) reserveren voor de ondersteuning van eenheden van het Amerikaanse leger die op het Japanse grondgebied zijn gestationeerd. Dat betekent een stijging met ongeveer 5 procent tegenover de huidige akkoorden. Daarover hebben de regeringen van Japan en de Verenigde Staten een nieuwe overeenkomst bereikt.

De verhoging van het budget komt er op vraag van de regering van de Amerikaanse president Joe Biden, die daarbij wees naar oplopende spanningen met China.

Gezamenlijke oefeningen

In de overeenkomst is voorzien dat Japan jaarlijks 211 miljard yen zal beschikbaar maken voor de ondersteuning van Amerikaanse troepen op zijn grondgebied. Daarbij werd echter wel overeengekomen dat de financiële bijdrage van Japan voor de nutsvoorzieningen van de Amerikaanse legereenheden zal worden verminderd.

Het vrijgekomen budget zal worden toegewezen aan het onderhoud van faciliteiten die door de Japanse landsverdediging en het Amerikaanse leger gezamenlijk worden gebruikt. Tevens zullen extra budgetten worden voorzien voor de financiering van gezamenlijke oefeningen.

“De Japanse regering zou hebben erkend dat een verhoging van het budget voor de Amerikaanse troepen onvermijdelijk is geworden”, stipt het Japanse persbureau Kyodo aan. “Daarbij wordt gewezen naar de snelle militaire expansie van China, die als een bedreiging voor de Japanse veiligheid wordt ervaren.”

“Daarom werd het noodzakelijk geacht om de bestaande Amerikaans-Japanse veiligheidsalliantie te versterken. Het Amerikaanse leger mobiliseert immers zijn meest geavanceerde uitrusting om de groeiende druk van China het hoofd te bieden.” 

Machtsoverdracht

De overeenkomst zal in januari in de Verenigde Staten worden ondertekend tijdens een bijeenkomst van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken van de twee bondgenoten.

Voor het lopende fiscale jaar, dat in maand wordt afgesloten, had de Japanse regering een bedrag van 201,7 miljard yen voorzien voor de ondersteuning van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op zijn grondgebied.

Dat geld moet worden gebruikt voor de financiering van de nutsvoorzieningen en de lonen van het Japanse personeel op de militaire bases van het Amerikaanse leger.

Vertrek van Trump

Normaal hebben de overeenkomsten een looptijd van vijf jaar. Het vorige contract liep in maart dit jaar af. Daarbij werd echter beslist om de overeenkomst uitzonderlijk voor slechts een periode van een jaar te verlengen. Die keuze had alles te maken met de politieke machtsoverdracht in de Verenigde Staten.

De onderhandelingen over de verlenging van het Japans-Amerikaanse akkoord vielen immers samen met het vertrek van Donald Trump als president van de Verenigde Staten en de inauguratie van Joe Biden als zijn opvolger.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20