Israël: “Wie Covid-19 heeft gehad is beter beschermd tegen de Delta-variant dan wie gevaccineerd is met Pfizer”

Sinds enkele weken is bekend dat vaccins moeite hebben om de Delta-variant tegen te houden, en in het bijzonder dat van Pfizer. Volgens een belangrijke studie die in Israël is uitgevoerd, zou de variant echter veel minder gemakkelijk binnendringen in een organisme dat het coronavirus reeds heeft bestreden.

Deze zomer bleek uit verschillende studies dat het vaccin van Pfizer relatief ondoeltreffend was tegen een besmetting met de Delta-variant van het coronavirus, terwijl het nog steeds een goede bescherming bood tegen ernstige symptomen. Dit was vooral duidelijk in Israël, waar de besmettingscijfers sterk stegen ondanks een succesvolle vaccinatiecampagne sinds het begin van het jaar.

Nu blijkt uit een nieuwe Israëlische studie – volgens de auteurs de grootste waarnemingsstudie die tot dusver over dit onderwerp is uitgevoerd – dat wie hersteld is van een coronabesmetting veel beter beschermd is tegen de Delta-variant dan iemand die gevaccineerd is met het Pfizer-vaccin. Voor de studie werd de databank van Macabi Healthcare Services, een dienst voor gezondheidszorg met 2,5 miljoen Israëlische patiëntendossiers, geanalyseerd.

7 tot 27 keer meer kans op een symptomatische ziekte

Volgens de onderzoekers hadden mensen die beide doses van het vaccin van Pfizer-BioNTech hadden gekregen 6 tot 13 keer meer kans op een infectie met de Delta-variant en 7 tot 27 keer meer kans op een symptomatische ziekte (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, diarree, smaak- of reukverlies, spierpijn, zwakte, hoofdpijn en keelpijn) dan degenen die hersteld waren van een eerdere coronabesmetting.

Het risico op ziekenhuisopname bleek ook hoger te zijn bij gevaccineerden dan bij degenen die genezen waren. Maar het aantal ziekenhuisopnames was weliswaar uiterst laag. Er waren geen sterfgevallen in beide groepen.

De hier bestudeerde gevallen hebben betrekking op personen die in januari en februari zijn besmet of gevaccineerd. De besmettingspercentages van de Delta-variant werden berekend in juni, juli en de eerste helft van augustus, toen de variant dominant werd in Israël.

“Laat je niet vrijwillig besmetten”

Het gerenommeerde tijdschrift Science vroeg wetenschappers die niet bij de studie betrokken waren om een reactie. Ze zijn niet echt verrast door de resultaten.

“Dit is een klassiek voorbeeld van hoe natuurlijke immuniteit echt beter is dan vaccinatie. Voor zover ik weet, is dit de eerste keer dat [dit] echt is aangetoond in de context van Covid-19”, zei Charlotte Thålin, een arts en immunologisch onderzoeker aan het Danderyd Ziekenhuis en het Karolinska Instituut, die de immuunreacties op SARS-CoV-2 bestudeert.

De wetenschappers willen echter niet dat de resultaten van deze studie verkeerd worden geïnterpreteerd. Besmet willen worden om het vaccin te ontlopen en zo beter beschermd te zijn, is gevaarlijk. “Wat we niet willen is dat mensen zeggen: ‘Oké, ik moet naar buiten en geïnfecteerd raken, ik moet een infectiefeest houden.’ Omdat iemand zou kunnen sterven”, waarschuwde Michel Nussenzweig, een immunoloog aan de Rockefeller Universieit.

Bovendien zou een poging tot vrijwillige besmetting heel verkeerd kunnen aflopen voor jezelf. De studie illustreert de voordelen van natuurlijke immuniteit, maar “houdt geen rekening met wat dit virus met het lichaam doet om zover te komen”, zei Marion Pepper, een immunoloog aan de Universiteit van Washington in Seattle. Naast het risico op ernstige ziektesymptomen, of zelfs een ziekenhuisopname, bestaat de kans dat je voor een lange tijd sukkelt met de gevolgen van een besmetting.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de door Science geïnterviewde wetenschappers enkele beperkingen zien aan deze studie, zoals de inherente zwakte van een retrospectieve analyse in vergelijking met een prospectieve studie waarbij alle deelnemers regelmatig worden getest door nieuwe infecties, symptomatische infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen op te volgen.

Wat de studie verder aantoont

De Israëlische onderzoekers hebben ook het geval geanalyseerd waarbij mensen die van het coronavirus zijn hersteld een dosis van het vaccin hebben gekregen. In het begin van het jaar heeft de Hebreeuwse staat namelijk slechts één dosis van het vaccin toegediend aan mensen die reeds van het virus waren hersteld.

Het bleek dat deze mensen iets beter beschermd waren tegen de Delta-variant dan de herstelde mensen die geen enkele dosis van het vaccin hadden gekregen. Het is geen verrassing dat de combinatie “herstel+vaccin” de meeste bescherming bood.

“Wij onderschatten nog steeds het belang van natuurlijke immuniteit tegen een besmetting, vooral wanneer de infectie recent is. En wanneer je die immuniteit opvoert met een dosis van een vaccin, bereik je niveaus die geen enkel bestaand vaccin kan evenaren”, concludeerde Eric Topol, medisch wetenschapper bij Scripps Research.

De gegevens zijn als voorlopig artikel gepubliceerd op medRxiv en de studie is nog niet door de “peer review” gekomen. Het kan hier bekeken worden.

(am)

Lees ook:

Meer