Is het nog goedkoop om geld te lenen?

De Europese Centrale Bank heeft na de jongste rentevergadering geen verstrakking van het geldbeleid aangekondigd. Dat is slecht nieuws voor de spaarders, maar goed nieuws voor de kredietnemers. Zolang de ECB niet raakt aan het soepele geldbeleid, kunnen we onze projecten financieren tegen gunstige voorwaarden.

“Ondanks de toename van de interesten sinds de laatste rentevergadering blijven de financieringsvoorwaarden voor gezinnen, bedrijven en de publieke sector gunstig. Dat is van cruciaal belang om een vervolg te geven aan het economische herstel”, liet Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB, woensdag weten tijdens een persconferentie waarin de ECB meer duiding gaf bij haar beleidsbeslissingen. De toezichthouder heeft beslist om momenteel niet te raken aan het soepele geldbeleid.

Dat is slechts nieuws voor de spaarders, want het is het zoveelste signaal dat een stijging van de spaarrentes niet voor meteen zal zijn. De kredietnemers kunnen dan weer in de handen wrijven. Zolang er geen uitdrukkelijke aankondiging komt dat de ECB het beleid zal verstrakken, zullen de kredieten goedkoop blijven. Het absolute dieptepunt is weliswaar achter de rug, voornamelijk wat de woonkredieten betreft.

Woonleningen

Huizenjagers moeten nog niet meteen bang zijn voor sterk oplopende hypotheekrentes. Volgens de rentebarometer van Immotheker bedraagt de gemiddelde rente voor een woonlening met een quotiteit (de verhouding tussen het leenbedrag en de actuele waarde van de woning) van minstens 81 procent en een looptijd van 25 jaar 1,6 procent.

Dat zijn wel 18 basispunten meer dan acht weken geleden. Toen flirtte de rente met de ondergrens van de afgelopen jaren. De langetermijnrente is de afgelopen weken gestegen door onder meer de inflatiezorgen. De Belgische langetermijnrente op tien jaar is tussen 1 en 27 oktober gestegen van 0,07 naar 0,15 procent. De banken baseren zich onder meer op die rente om hun tarief te bepalen. Als die rente stijgt, verhogen de banken dus ook de rente op de woonlening.

Er mag dan niet langer sprake zijn van absolute bodemtarieven, maar als we de huidige tarieven in een historische context bekijken, blijft het zeer voordelig om een hypothecair krediet af te sluiten. Als we bijvoorbeeld terugblikken naar de gemiddelde hypotheekrente van vijf jaar geleden, zien we dat die schommelde tussen 2 en 2,2 procent.

John Romain van Immotheker Finotheker zei in een recent interview met Spaargids.be dat hij verwacht dat verdere renteverhogingen beperkt zullen blijven. Hij baseert zich daarbij op het feit dat de ECB eerder al liet weten dat het zou ingrijpen als de langetermijnrente te snel stijgt. Vorig jaar tijdens een interview met onze site waarschuwde Romain wel dat hypotheeknemers zich niet mogen blindstaren op de hypotheekrente. “Er komen nog heel wat andere kosten kijken bij zo’n krediet”, klonk het.

Consumentenkredieten

Ook de consumentenkredieten blijven goedkoop zolang de ECB het beleid niet verstrakt. De tarieven voor een groene lening schommelen bij de meeste kredietgevers tussen 1,19 en 2,3 procent, afhankelijk van de looptijd en het leenbedrag. Een groene lening gaat doorgaans wel gepaard met een aantal voorwaarden. Zo moet een bepaald deel van het krediet gebruikt worden om een energiezuinige renovatie uit te voeren.

De gewone renovatielening is dan ook iets duurder. De rente op zo’n lening varieert bij het merendeel van de banken tussen 2,4 en 3 procent. Voor een autolening betaal je tussen 1,1 en 1,9 procent. Net zoals bij de renovatielening geniet je van een extra korting als je de lening gebruikt om een groene wagen te kopen. Sommige banken laten dan de rente vlotjes onder de grens van 1 procent zakken. Voor een groene autolening betaal je een rente tussen 0,82 en 1,9 procent.

Persoonlijke leningen blijven de duurste kredieten op de markt. Dat komt omdat dergelijke kredieten niet worden gebruikt voor een bepaald doel, zoals dat het geval is bij de bovenstaande formules. De banken nemen dan ook iets meer risico. Ze weten immers niet waarvoor je het geld zal gebruiken. De tarieven voor een persoonlijke lening starten op 4,5 procent, maar kunnen oplopen tot 10 procent.

Verschil tussen consumenten- en hypothecair krediet

Hoe dan ook zijn de rentes op de consumentenkredieten de afgelopen jaren niet sterk gewijzigd. De banken hanteren een andere werkwijze wat de consumentenkredieten betreft. Die tarieven worden niet zo vaak gewijzigd als die van de hypothecaire leningen. Die worden bijna wekelijks aangepast op basis van de marktrentes. Bij een consumentenkrediet hanteren banken doorgaans maandenlang dezelfde tarieven

Voorts gebruiken sommige kredietgevers consumentenkredieten als uithangbord om nieuwe klanten te aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan de kortingen op autoleningen tijdens het Autosalon, of goedkopere renovatieleningen in aanloop naar de bouwbeurs Batibouw.

Nog een belangrijk verschil met een hypothecair krediet is het feit dat de rente op een consumentkrediet op voorhand is vastgelegd. De rente die je krijgt kan enkel wijzigen als je de looptijd van je lening, het doel van je lening of het leenbedrag aanpast. De potentiële wijzigingen liggen vast. Bij een hypothecaire lening is de rente afhankelijk van talloze factoren, zoals de quotiteit en je financiële situatie.

Tot slot komen er bij een hypothecair krediet extra kosten kijken, zoals de dossierkosten. Bij een consumentenkrediet zijn de interesten de enige kosten die je hebt. Hou er wel rekening mee dat je extra vergoedingen moet betalen als je je lening niet op tijd terugbetaalt.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20