Europese Centrale Bank raakt niet aan geldbeleid: “Inflatie is maar tijdelijk”

Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), laat het geldbeleid momenteel ongewijzigd. De toezichthouder zal naar verwachting in december een beslissing nemen over een eventuele afbouw van het stimulusprogramma.

“Er wordt een vervolg gegeven aan de economische herstelbeweging in de Europese Unie, al heeft die beweging wel wat momentum verloren”, stak Lagarde van wal tijdens de persconferentie. “Het consumentenvertrouwen blijft hoog, waardoor consumenten veel geld blijven spenderen. Maar een tekort aan grondstoffen, materiaal en personeel weegt op de productiecapaciteit in bepaalde sectoren.”

Verschillende factoren hebben impact op de inflatie

Lagarde benadrukte daarbij dat de inflatie stevig in de lift zit als gevolg van de oplopende energieprijzen. In ons land klokte de inflatie in oktober bijvoorbeeld af op 4,16 procent, het hoogste peil sinds oktober 2018. In de eurozone is de inflatie in september toegenomen met 3,4 procent. “De energieprijzen waren verantwoordelijk voor de helft van die toename”, benadrukte de voorzitter van de ECB.

“Ook het feit dat het aanbod sinds de economische herstelbeweging de vraag niet kan bijnemen heeft een opwaarts effect op de prijzen”, aldus Lagarde. “Daarenboven heeft stuwt de stopzetting van de tijdelijke BTW-korting in Duitsland de inflatie in de eurozone hoger.”

De ECB verwacht dat de inflatie op korte termijn verder zal toenemen. “In de loop van volgend jaar zal de inflatie afzwakken”, voegde Lagarde eraan toe. Daarmee herhaalde ze de boodschap dat de inflatie van “tijdelijke aard is”, maar gaf ze wel toe dat het langer zal duren dan verwacht vooraleer de geldontwaarding zakt naar het gewenste niveau. “Op middellange termijn verwachten we dat de inflatie zal zakken tot minder dan 2 procent”, benadrukte Lagarde.

Gunstige financieringsvoorwaarden

“Ondanks de toename van de interesten sinds de laatste rentevergadering blijven de financieringsvoorwaarden voor gezinnen, bedrijven en de publieke sector gunstig. Dat is van cruciaal belang om een gevolg te geven aan het economische herstel. ”

“De raad van bestuur blijft van oordeel dat gunstige financieringsvoorwaarden kunnen worden behouden met een gematigd lager tempo van de nettoaankopen van activa”, aldus de voorzitter.

De ECB heeft besloten de rentetarieven en haar monetaire beleidskoers ongewijzigd te laten ondanks de aanhoudende inflatiedruk. “We kunnen wel alle instrumenten die we ter onze beschikking hebben aanpassen in het licht van onze doelstelling: een inflatie van 2 procent op de middellange termijn”, zei Lagarde.

Stopzetting PEPP-programma

Lagarde zei ook dat er in maar 2022 hoe dan ook een einde komt aan het PEPP-programma (het pandemische steunprogramma), ongeacht of de voorziene enveloppe van obligatieaankopen werd opgebruikt of niet.

Verwacht wordt dat de ECB in december meer details gaat geven over een eventuele verstrakking van het geldbeleid.

De markten reageerden vrij gematigd na de aankondiging van de ECB, maar de rente op Zuid-Europese obligaties schoot omhoog na de opmerkingen van Lagarde tijdens de persconferentie, volgens gegevens van het persagentschap Reuters.

(evb)

Meer