Voor investeerders is autosector nagenoeg even vervuilend als fossiele brandstoffen

Investeringen in de autosector zijn op het gebied van duurzaamheid nagenoeg even problematisch als beleggingen in de oliesector. Dat is vooral het gevolg van de totale volumes koolstofdioxide die een auto tijdens zijn volledige levenscyclus uitstoot. Dat is de conclusie van een rapport van de ecologische denktank Transport & Environment, gebaseerd op gegevens over de negen grootste autobedrijven van de wereld.

“Elke investering van 1 miljoen euro in grote olieconcerns zoals Shell, British Petroleum of ExxonMobil financiert in wezen de productie van ongeveer 5.000 ton koolstofdioxide”, wordt in het rapport, gebaseerd op gegevens van twee jaar geleden, naar voor gebracht.

“In de autosector vertegenwoordigt diezelfde investering de aanmaak van 4.500 ton koolstofdioxide. Dat is echter slechts een gemiddelde. Bij sommige merken loopt dat volume op tot 7.000 ton en in enkele gevallen tot zelfs bijna 10.000 ton.”

Aantrekkingskracht

“De bevindingen van het rapport hebben belangrijke gevolgen voor de financiële instellingen in de Europese Unie, waar naar verwachting binnenkort de levenslange emissies van beleggingen zullen moeten worden onthuld”, zeggen de onderzoekers.

“Tot nu toe moeten financiële instellingen bij hun rapportage over de uitstoot van beleggingen uitsluitend verwijzen naar de emissies die door het productieproces worden veroorzaakt”, verduidelijkt Transport & Environment.

“Bij auto’s wordt echter 98 procent van de uitstoot veroorzaakt tijdens het dagelijkse gebruik, nadat de auto is afgewerkt en op de markt is gebracht. Wanneer dit type emissies aan de rapportering wordt toegevoegd, zullen de aandelen van de autoproducenten op het gebied van duurzaamheid veel minder goede scores laten optekenen.”

“Door deze nieuwe benadering dreigen de aandelen van de autosector veel van hun aantrekkingskracht op de investeerders te zullen verliezen”, merkt de ecologische denktank nog op. “Beleggers komen immers onder toenemende druk om de milieukwaliteit van hun portefeuilles te bewijzen.”

De nieuwe Europese regels zullen wellicht volgend jaar van kracht worden.

Aanfluiting

De denktank verwijst naar rapporten van de Amerikaanse financiële groep Morningstar, waarin wordt opgemerkt dat ongeveer 50 procent van alle nieuwe financiële producten die worden verkocht, duurzaam eigenschappen krijgen toegewezen.

“Maar deze beoordelingen weerspiegelen zelden de reële klimaatimpact van de bedrijven”, merkt Transport & Environment op. “Hoewel de uitstoot van koolstofdioxide bij de opwarming van de aarde een cruciale factor, krijgt het product in de beoordelingen over duurzaamheid slechts een aandeel van 1 procent.”

“Duurzame claims weinig met realiteit te maken”

“Om duurzaam beleggen mogelijk te maken, moeten nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn”, beklemtoont Luca Bonaccorsi, directeur duurzame financiering bij Transport & Environment. “Maar de duurzame claims van de autofabrikanten hebben weinig met de realiteit te maken. Dit is een echte aanfluiting.”

De denktank zegt de Europese Unie op te roepen om de methodologie voor de evaluatie van duurzame portefeuilles te reguleren en te harmoniseren, zodat een ​​consistente en transparante rapportage van de gegevens kan worden gegarandeerd.

(lb)

Meer
Auto
Gocar.be - Maxime Hérion
Gocar.be - David Leclercq
Gocar.be - Joris Bosseloo
Gocar.be - David Leclercq
Meer Auto
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20