Internationale luchtvaart vreest toenemend protectionisme

Over twee decennia zal de wereldwijde luchtvaart 8,2 miljard reizigers per jaar tellen. Dat betekent een verdubbeling tegenover de huidige omvang van de wereldwijde toeristische sector. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (Iata). De sector volgens het rapport binnen twintig jaar ook 100 miljoen arbeidsplaatsen vertegenwoordigen.

Volgens de onderzoekers zal de volgende periode in het luchtvaart een duidelijke verschuiving naar het oosten moeten worden vastgesteld. Daarnaast wordt aangevoerd dat de sector een belangrijke pijler van de wereldwijde economie is, maar door potentiële protectionistische maatregelen zwaar geraakt zou kunnen worden.

Protectionisme

De Iata verwacht dat de internationale luchtvaart de volgende twee decennia jaarlijks een gemiddelde groei met 3,5 procent zal laten optekenen. “De luchtvaart groeit en dat levert enorme voordelen op voor de wereld,” zegt Alexandre de Juniac, chief executive van de organisatie.

“In het rapport worden echter twee opvallende prognoses naar voor geschoven. Ten eerste ziet men een geografische herverdeling van het wereldwijde luchtverkeer naar de oostelijke continenten. Ten tweede moet worden gevreesd dat de implementering van beperkende protectionistische maatregelen een aanzienlijk negatieve impact op de sector kan hebben.”

“Asia-Pacific zal de grootste groei kennen en zal de volgende twintig jaar meer dan de helft van alle nieuwe passagiers leveren,” zegt de organisatie. “De marktgroei zal worden aangedreven door een combinatie van een aanhoudend krachtige economische groei, verbeteringen in het gezinsinkomen en gunstige demografische profielen.”

“China zal tegen het midden van volgend decennium de Verenigde Staten als de grootste luchtvaartmarkt van de wereld verdringen. Nog voordien zal Groot-Brittannië zijn derde plaats aan India moeten afstaan. Indonesië, één van de sterkste groeiers in de internationale luchtvaart, zal tegen eind volgend decennium van een tiende naar een vierde plaats zijn gestegen.”

“Verwacht wordt dat ook Thailand tegen eind volgend decennium de top tien zal betreden,” aldus de Juniac. “Dat zal Italië zijn plaats bij de tien grootste luchtvaartmachten van de wereld kosten.”

Veranderingen

De topman van de sectororganisatie waarschuwt wel dat het rapport uitgaat van een onveranderd kader. In werkelijkheid zullen in de loop van die periode volgens de Juniac echter wel een aantal verschuivingen moeten worden vastgesteld.

Indien het protectionisme zich verder kan doorzetten en erin kan lukken de globalisering af te remmen, zal de luchtvaart volgens hem beduidend minder snel groeien en ook minder economische en sociale opleveren. Een geliberaliseerde omgeving zou daarentegen voor de sector een stimulus kunnen zijn.

“De wereldwijde welvaart is in belangrijke mate afhankelijk van de luchtvaart,” zegt de Juniac. “De luchtvaart is gevoelig voor beleid dat de groei ondersteunt of ondermijnt. Deze pijlers lijken momenteel in de verkeerde richting te wijzen.”

“Het rapport houdt voor de overheden dan ook een aantal belangrijke waarschuwingen in. Ten eerste moet worden gesteld dat de sector een verdere groei zal kennen, maar die kan gevoelig worden vertraagd indien nagelaten wordt infrastructuur-knelpunten op te ruimen. Daarnaast moeten de overheden begrijpen dat de sector een positieve bijdrage heeft tot de economische en sociale wereld.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat de regio Asia-Pacific de snelste groei zal kennen en de volgende twee decennia jaarlijks gemiddeld met 4,8 procent zal uitbreiden tot een totaal van 3,9 miljard reizigers, gevolgd door Afrika met een gemiddelde toename van 4,6 procent tot 334 miljoen passagiers en het Midden-Oosten met een stijging van 4,4 procent tot 501 miljoen consumenten.

Latijns-Amerika zal een gemiddelde groei met 3,6 procent laten blijken tot 731 miljoen passagiers, gevolgd door Noord-Amerika met een stijging van 3,6 procent tot 731 miljoen reizigers. Europa heeft de meest bescheiden groei en zal jaarlijks een gemiddelde toename van 2 procent tot 1,9 miljard gebruikers tonen.

Radio Highlights
Meer
Luister live
Markten
My following
Markten
BEL20