In Verenigde Staten mogelijk 8 miljoen hectare akkerland met PFAS vervuild

In de Verenigde Staten is mogelijk meer dan acht miljoen hectare landbouwgrond met PFAS (per- of polyfluoralkylstoffen), afkomstig van rioolslib, verontreinigd. De contaminatie wordt vooral vooral veroorzaakt door bemesting. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Environmental Work Group (EWG).

PFAS vormen een klasse van ongeveer 9.000 verbindingen die worden gebruikt om producten tegen hitte, water of vlekken te beschermen. Deze producten worden vaak als forever chemicals omschreven, aangezien ze niet van nature afbreken.

Vergiftiging voedselvoorziening

PFAS worden in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder kanker, problemen met de schildklier en de lever, geboorteafwijkingen en een vermindering van de weerstand. Tientallen industrieën gebruiken de producten in duizenden consumentengoederen en lozen de chemicaliën vaak in het Amerikaanse rioolstelsel.

De analyse is een poging om een inzicht te verwerven in de omvang van de verontreiniging van akkerland door rioolslib. De Amerikaanse autoriteiten vereisen immers niet dat dit slib op de aanwezigheid van PFAS zou worden getest of dat de verspreiding zou worden opgevolgd. In gezondheidskringen wordt gewaarschuwd dat de praktijk de voedselvoorziening van het land vergiftigt.

“We kennen niet de volledige omvang van de verontreiniging die door PFAS in slib wordt veroorzaakt”, beklemtoonde Scott Faber, beleidsdirecteur bij de Environmental Work Group. “Misschien zullen we dit ook nooit helemaal te weten komen. De autoriteiten hebben immers van het opvolgen, testen en rapporteren van de vervuiling geen prioriteit gemaakt.”

De onderzoekers zeggen te vrezen dat alle rioolslib gevaarlijke chemicaliën bevat. Het slib is een bijproduct van de zuivering van afvalwaters en bestaat uit een mix van menselijke uitwerpselen en industrieel afval.

De kostprijs voor de verwerking van dit slib kan echter bijzonder hoog oplopen. Daarom wordt vaak voor een alternatieve aanwending als meststof, aangezien uitwerpselen rijk zijn aan voedingsstoffen voor planten, geopteerd. De chemicaliën komen vervolgens echter terecht in gewassen en worden ook door het vee opgenomen.

Boerderijen sluiten

Ohio blijkt in de Verenigde Staten de meest nauwkeurige gegevens over PFAS bij te houden. Ongeveer 5 procent van de landbouwgrond zou er met slib zijn behandeld. Een extrapolatie op nationaal niveau zou betekenen dat minstens ongeveer 8 miljoen hectare van de Amerikaanse landbouwgrond in enige vorm met PFAS is besmet.

De onderzoekers merken op dat de besmetting in de staat Maine de autoriteiten al heeft aangezet om verschillende boerderijen te laten sluiten. “Er is geen gemakkelijke manier om dit probleem te omzeilen”, merkt Faber op. “Slib dat met PFAS is verontreinigd, zou niet mogen worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel en dierenvoeder.”

Ook in Michigan werden volgens Faber bewijzen gevonden van een verband tussen het vervuilde slib en problemen met de volksgezondheid. “De gezondheidskosten van het gebruik van het slib wegen volgens velen zwaarder dan de voordelen”, merkt hij op.

“Men begrijpt niet dat miljarden dollars worden geïnvesteerd om het slib uit het water te halen en vervolgens in de voedselvoorziening van het land te injecteren. De roep om een verbod op deze praktijken wordt steeds luider.”

“De autoriteiten zouden kunnen eisen dat zuiveringsinstallaties het slib op de aanwezigheid van PFAS testen en zouden boeren voor de mogelijke vervuiling van hun velden kunnen waarschuwen, maar hebben dat tot nu toe nog niet gedaan.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20