In deze 8 landen is de kans dat u tijdens uw vakantie wordt ontvoerd het grootst

Kidnapping is weer helemaal in. De groeiende socio-economische kloof tussen arm en rijk en de verspreiding van radicale groepen heeft de voorbije 10 jaar het kidnappingsgevaar voor executives en toeristen in sommige landen doen toenemen: vorig jaar vonden wereldwijd ruim 100.000 ontvoeringen plaats.

De meeste mensen weten dat landen als Syrië en Afghanistan gevaarlijk kunnen zijn voor westerse toeristen. De kans dat dit je volgende reisbestemming  wordt, is dan ook vrij klein. Daarom stelde Vocativ deze lijst van toeristische topbestemmingen op die spijtig genoeg ook kidnapping hotspots zijn. Je hoeft deze landen niet noodzakelijk helemaal te vermijden, maar wees op zijn minst op je hoede als je er heen gaat.

Naast typische kidnappings, neemt onderstaande lijst ook “virtuele” en “express”-kidnappings in rekening. Bij een virtuele kidnappings word je niet echt ontvoerd, maar proberen ongure individuen wel losgeld te eisen van je familie en bij een express-kidnapping word je amper één of twee dagen vastgehouden – net genoeg om je bankrekening en/of kredietkaarten te plunderen.

1. Mexico

 • Aantal kidnappings: Kidnappings zijn niets nieuws in Mexico, maar in de voorbije tien jaar steeg het aantal aangegeven ontvoeringen met liefst 245 %. Vorig jaar stelde de Mexicaanse overheid 1.583 kidnappings vast.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Alle soorten ontvoeringen vinden er plaats en Mexicaanse kidnappers hebben een reputatie voor buitensporig geweld: tussen 1994 en 2008 werden 935 gekidnapte mensen vermoord.
 • Wat zijn de oorzaken: De overheid treedt hard op tegen de drugshandel en de concurrentie tussen de verschillende drugsbendes is groot. Dat leidt er toe dat sommige drugshandelaars zich op kidnapping storten om geld te verdienen.
 • Advies: Mexico is dé kidnapping hotspot. Toeristen zijn het veiligst wanneer ze dicht bij hun privé-resort blijven.

2. India

 • Aantal kidnappings: De kidnappingsgraad stijgt in India sneller dan die van eender welke andere misdaad.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Ontvoeringen gaan zeer vaak gepaard met verkrachtingen.
 • Wat zijn de oorzaken: De grootste factor is armoede en in armere regio’s zoals Bihar is de kans op kidnapping dan ook hoger. Ook criminele en rebellenorganisaties verdienen er veel geld mee.
 • Advies: De Taj Mahal of Fatehpu Sikri bezoeken is veilig, maar de regio bevindt zich in Uttar Pradesh, één van de gevaarlijkste regio’s in India. Wijk dus niet te ver af van het toeristische pad.

3. Venezuela

 • Aantal kidnappings: Vorig jaar werden er ruim 1.000 mensen gekidnapt.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Men ontvoert je en houdt je vervolgens gevangen tot men het losgeld toegestuurd krijgt. De kidnappers zijn vaak uiterst vastbesloten. In juni 2013 werd een Portugese man na 11 maanden bevrijd uit een ondergrondse bunker.
 • Wat zijn de oorzaken: Een gebrek aan economische kansen (vooral in Caracas) en de onmacht van de politie om de orde te bewaren.
 • Advies: De meest kidnappings vinden in Caracas plaats en het risico op ontvoerd te worden is lager buiten de hoofdstad. Toch ben je als buitenlandse toerist nergens echt veilig in Venezuela.

4. Libanon

 • Aantal kidnappings: In 2013 verdubbelde de kidnappingsgraad bijna. Volgens de officiële cijfers werden er vorig jaar 39 mensen gekidnapt, maar dat is wellicht een grote onderschatting.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: De meeste slachtoffers zijn lokale bewoners, hulpverleners en journalisten, maar soms richt men zich ook op buitenlandse toeristen. In 2011 werden zeven fietsers uit Estland ontvoerd. Vier maand later werden ze bevrijd. Ze omschreven hun kidnappers als islamitische extremisten met Kalasjnikovs die hen probeerden tot de islam te bekeren.
 • Wat zijn de oorzaken: Kidnappings waren schering en inslag tijdens de burgeroorlog van de jaren 1970-80. Daarna werd de toestand stabieler, maar de situatie in buurland Syrië deed de chaos terugkeren.
 • Advies: Zolang het Syrisch conflict blijft voortduren, zullen de kidnappings niet ophouden. Voorlopig blijven westerlingen grotendeels buiten schot, maar dat kan snel veranderen.

5. De Filipijnen

 • Aantal kidnappings: Ook hier verdubbelde het aantal kidnappings bijna in 2013, al gaat het volgens over ‘slechts’ een twintigtal incidenten in 2013.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Op de Suluzee tussen de Filipijnen en Maleisië zijn piraten actief; in de zuidelijke provincies gaat het om terroristische en criminele groepen.
 • Wat zijn de oorzaken: Criminelen en radicale groepen zoals Abu Sayyaf gebruiken buitenlanders (vooral rijke Chinezen) als menselijke geldautomaten. De overheid wist recentelijk een deal te sluiten met de grootste moslimfundamentalistische rebellengroep in het zuiden, maar niet met Abu Sayyaf.
 • Advies: Jammer genoeg zijn de populaire eilandresorts in het zuiden van de Filipijnen ook erg populair voor kidnappers en piraten. Het relatief goede nieuws is echter dat het gros van de slachtoffers er – na betaling van het losgeld – zonder kleerscheuren van af komt.

6. Colombia

 • Aantal kidnappings: Dankzij de vredesonderhandelingen tussen de overheid en FARC is de kidnappingsdreiging de voorbije jaren significant gedaald.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Express kidnappings (of “quicknappings”) komen het vaakst voor. Gewapende bendes dwingen je om geld af te halen en laten je meestal snel terug vrij.
 • Wat zijn de oorzaken: FARC gebruikt al zeer lang ontvoeringen om inkomsten te genereren. Vorig jaar riep de beweging officieel een halt toe aan de praktijk, maar niet iedereen houdt zich hier aan.
 • Advies: Het risico om drugsbendes en andere criminelen tegen het lijf te lopen is de voorbije vijf jaar significant gedaald, maar de risico’s voor buitenlandse toeristen blijven hoog. Werknemers van internationale olie- en grondstoffenbedrijven lopen het meeste risico.

7. Brazilië

 • Aantal kidnappings: Volgens de officiële cijfers vonden er in 2011 ruim 319 kidnappings plaats. Dit cijfer omvat geen express-kidnappings, wat in Brazilië de meest voorkomende vorm van ontvoering is. Het echte cijfer ligt wellicht boven de 6.000 incidenten per jaar.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Vorig jaar werd een buitenlands koppel gekidnapt na een hijacking van hun minibus. De kidnappers sloegen de man in elkaar en verplichtten hem om toe te kijken terwijl zijn vriendin werd verkracht. Vervolgens werd het koppel bestolen en hun kredietkaarten opgebruikt.
 • Wat zijn de oorzaken: Zowel georganiseerde criminele bendes als ongetrainde schurken gebruiken ontvoeringen om snel geld te verdienen.
 • Advies: Al bij al is het veiliger in Brazilië dan in de meeste buurlanden en als gevolg van de voorbereidingen voor het WK en voor de Olympische Spelen in 2016 zal de veiligheid nog toenemen.

8. Kenya

 • Aantal kidnappings: In 2013 vonden er ongeveer 74 incidenten plaats.
 • Hoe men gewoonlijk te werk gaat: Buitenlanders worden ontvoerd uit toeristische hotspots en vervolgens vastgehouden nabij of net over de grens met Somalië.
 • Wat zijn de oorzaken: Erbarmelijke socio-economische toestanden en een algemeen gevoel van wetteloosheid in buurland Somalië voeden de kidnappingsgraad in Kenya. Er zijn ook traditionele criminele bendes actief in het land en extremistische groepen zoals Al Shabaab.
 • Advies: Toeristen houden van de wildlife safari’s in Kenya, maar het risico op ontvoeringen is net het hoogst op de toeristische stranden en resorts aan de noordkust. Ook in andere regio’s blijf je best op je hoede als gevolg van de opkomst van bepaalde terroristische groepen.
Meer