In China hebben consumenten grootste vertrouwen in het bedrijfsleven; Frankrijk laat laagste score optekenen

In China en Zuid-Korea koestert de bevolking een sterker vertrouwen in het bedrijfsleven dan in vele andere grote economische markten. In Canada en Frankrijk is er daarentegen sprake van een opvallend laag niveau aan vertrouwen.

Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Morning Consult, gebaseerd op een bevraging bij nagenoeg twaalfduizend respondenten in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk tijdens de tweede week van april dit jaar.

Tegenstelling

“Er kunnen in de verhouding van de bevolking tegenover het bedrijfsleven twee tegengestelde stromingen worden opgetekend”, merken de onderzoekers op. “Enerzijds is er een groep die tegenover ondernemingen een natuurlijk vertrouwen tentoon spreidt. Dat vertrouwen wordt pas ondermijnd wanneer de bedrijven door bepaalde acties in een negatief daglicht komen te staan.”

“Daartegenover staat echter de cynische burger, die tegenover de bedrijven een natuurlijk wantrouwen laat blijken. Tegenover deze groep moeten de ondernemingen met positieve acties het vertrouwen winnen. Dat blijkt echter vaak een moeilijke taak.”

Uit het onderzoek bleek dat 64 procent van de respondenten in China zich geneigd toonden bedrijven te vertrouwen. Slechts 13 procent stelde zich cynisch op. De resterende 24 procent gaf geen mening of kon zich niet uitspreken. In Zuid-Korea en India haalde het vertrouwen in het bedrijfsleven een score van 53 procent. Met respectievelijk 35 procent en 34 procent moest in deze beide landen wel een grotere groep cynici worden gemeld.

In Frankrijk toonde 44 procent van de respondenten daarentegen een natuurlijk gebrek aan vertrouwen in het bedrijfsleven. Slechts 35 procent van de Fransen sprak een fundamenteel vertrouwen in de ondernemingen uit. In Canada werd daarbij een score van respectievelijk 42 procent en 40 procent geregistreerd.

Nationale voorkeuren

Duitsland haalde met totalen van 43 procent en 41 procent ongeveer een identieke score. Japan liet een heel eigen resultaat optekenen. Daar kon 44 procent geen standpunt innemen, terwijl 40 procent een natuurlijk vertrouwen in het bedrijfsleven uitsprak. Slechts 13 procent van de Japanse respondenten toonde zich een scepticus van de ondernemingen.

In zes van de tien onderzochte landen werd het grootste vertrouwen gemeld in een bedrijf uit de eigen nationale economie. Dat was onder meer het geval in de Verenigde Staten (Band-Aid), China (Alipay), Canada (Tim Hortons), Japan (Toyota) en Zuid-Korea (Samsung).

Amerikaanse bedrijven voerden de ranglijst aan in Duitsland (PayPal), Italië (WhatsApp) en India (Google). In Frankrijk blijken de consumenten het grootste vertrouwen te hebben in de Duitse retailer Lidl.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20