Vertrouwen Belgische consumenten stort in: grootste klap sinds begin coronacrisis

Het consumentenvertrouwen, een barometer van hoe de Belgische gezinnen de economische toekomst zien, kent deze maand de scherpste daling sinds het begin van de coronacrisis. Dat heeft uiteraard alles te maken met de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie.

De indicator, die de Nationale Bank elke maand samenstelt op basis van enquêtes bij gezinnen, zakte in maart +1 naar -16 punten. Zo’n daling met 17 punten is hoogst uitzonderlijk. Het gaat om een even diepe crash als in april 2020, het begin van de coronacrisis. Beide dalingen zijn de scherpste sinds de start van de metingen in 1985.

bron: Nationale Bank

“Psychologische schok”

Vooral over de algemene economische situatie maken de gezinnen zich grote zorgen. Ook wat betreft de arbeidsmarkt en hun persoonlijke financiële situatie zien ze de toekomst somberder in.

“De oorlog in Oekraïne en de plotselinge prijsstijgingen hebben het consumentenvertrouwen in
maart bruusk ondermijnd”, zegt de Nationale Bank. “De huishoudens verwachten dat hun eigen financiële situatie er, zoals nooit eerder waargenomen, op zal achteruitgaan. Het dieptepunt dat deze maand wordt bereikt, is veel lager dan het niveau van in het begin van de coronacrisis.”

“Gezien de psychologische schok en de sterke stijging van de energieprijzen, die bijzonder hoog zijn voor de Belgische consumenten, zal de reële consumptie van de gezinnen gedurende verschillende maanden sterk verzwakt zijn”, schrijven de economen van ING in een eerste reactie.

Het wordt nu uitkijken hoe zwartgallig het bedrijfsleven de economische toekomst tegemoet ziet. Het ondernemersvertrouwen wordt vrijdag gepubliceerd.

Meer