Ikea koopt Roemeens bos van 33.500 hectaren om meubels te maken

De Zweedse meubelketen Ikea Group heeft in Roemenië 33.600 hectaren bosgebied gekocht. De aankoop moet de keten garanderen over voldoende grondstoffen te kunnen blijven beschikken. Het merendeel van de aangekochte terreinen bevindt zich in het centrum en het noordoosten van Roemenië, dat daarmee het eerste land wordt waar Ikea een eigen houtwinning heeft opgezet. Een aantal natuurverenigingen zegt zich echter zorgen te maken over het bosbeleid van de Zweedse keten.

De financiële details over de Roemeense bosaankoop werden niet bekend gemaakt. Volgens lokale specialisten is er mogelijk sprake van een aankoopprijs van ongeveer 100 miljoen euro.

Met de transactie is Roemenië het eerste land geworden waar de keten de hele cyclus van zijn activiteiten – gaande van de houtwinning en de meubelproductie in directe samenwerking met zijn lokale toeleveranciers tot en met de retailverkoop in zijn winkels – heeft samengebracht.

Ikea merkt bovendien op dat de eigen houtwinning het concern toelaat een duurzaam grondstoffenbeheer te garanderen, terwijl de activiteiten toch betaalbaar blijven.

Lange relatie

“De investering in bosgebieden is een manier om de activa van het concern te diversifiëren,” zegt Frederik de Jong, voorzitter van het bedrijf IRI Investments, de investeringstak van de Zweedse groep. Ikea heeft met Roemenië een lange relatie, die teruggaat tot de communistische periode in het Balkanland.

Vorig jaar nog werd Ikea ervan beschuldigd tijdens die communistische periode gebruik gemaakt te hebben van politieke gevangenen die als dwangarbeider de producten van de Zweedse meubelketen dienden te vervaardigen.

Ikea zou daarvoor een belangrijke vergoeding hebben betaald aan de Securitate, de gevreesde geheime dienst van de Roemeense dictator Nicolae Ceaușescu. Ikea heeft die aantijgingen altijd ontkend.

Karelië

Illegale kapactiviteiten en kaalslag hebben de Roemeense regering de voorbije lente aangezet om de houtwinning door internationale bedrijven aan striktere regels te onderwerpen.

Wel wordt positief gereageerd op het initiatief van Ikea, al zijn natuurverenigingen bevreesd dat de houtwinning zich na verloop van tijd zou uitbreiden naar waardevolle gebieden zoals de eerste hellingen van de Karpaten.

Vorig jaar kreeg Ikea van de Forest Stewardship Council nog een verbod opgelegd om aan houtwinning te doen in het Russische Karelië. Daarbij werd aangevoerd dat Swedwood, de houtproducent binnen de groep Ikea, een aantal kapovereenkomsten had overtreden.

Viktor Safve, voorzitter van Protect thé Forest, merkt op dat Ikea zich in Rusland heel brutaal heeft opgesteld. Het Zweedse bedrijf ging echter in beroep tegen de beslissing van de Forest Stewarship Council en het kapverbod werd daarop ook opgeheven. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20