Ierland start met basisinkomen voor artistieke sector

Ierland lanceert een proefproject waarbij aan artiesten een basisinkomen zal worden uitgekeerd. Het initiatief krijgt in eerste instantie een looptijd van drie jaar. Dat heeft de Ierse regering aangekondigd. Aanleiding voor het project is de uitbraak van de coronapandemie, die aan kunst en cultuur een zware slag heeft toegebracht.

Het initiatief zal van de Ierse overheid een uitgave van 35 miljoen euro per jaar vergen. Het proefproject volgt op een aanbeveling van de Arts and Culture Recovery Taskforce, die in Ierland twee jaar geleden werd opgericht om te onderzoeken op welke manier de sector zich van de impact van de uitbraak van COVID-19 zou kunnen herstellen. Het initiatief gaat nog deze maand van start.

Inkomensonzekerheid

In het pilootproject is er sprake van een vergoeding van 325 euro per week. Dat bedrag zal worden uitgekeerd aan tweeduizend artiesten, die op een willekeurige basis werden geselecteerd.

“Met dit basisinkomen wil de overheid een antwoord bieden aan de inkomensonzekerheid die vaak het gevolg kan zijn van periodiek en projectmatig werk dat in de kunstsector gebruikelijk is”, verduidelijkten woordvoerders van de Ierse regering in een commentaar op de aankondiging.

Hoewel het programma op een specifieke sector is gericht, heeft de Ierse regering zich begin dit decennium geëngageerd om proefprojecten voor een universeel basisinkomen op te zetten. Daarbij werd aangevoerd dat de regering het schema tegen het einde van zijn ambtsperiode, halverwege dit decennium, zou worden ingevoerd.

“De pandemie betekende voor de culturele sector een bijzonder moeilijke tijd, maar tegelijkertijd is de productie van de artistieke wereld in deze bijzonder uitdagende periode van bijzonder groot belang”, merkte de Ierse premier Micheál Martin, op.

Erkenning

Catherine Martin, Iers minister van Cultuur en Kunst, beklemtoonde dat het concept niet als een sociale steun mag worden bestempeld, maar de weerspiegeling vormt van een erkenning van de intrinsieke waarde van de artistieke praktijk.

“De pandemie heeft de bevolking herinnerd aan het belang dat kunst in tijden van nood heeft”, voerde Martin aan. “De culturele sector zal ons helpen om te begrijpen wat er is gebeurd en zal ons helpen de toekomst vorm te geven.”

“Met de grote onzekerheid waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd – inclusief de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis en de stijgende kosten van het levensonderhoud – hebben we de artistieke wereld momenteel meer dan ooit nodig om inspiratie voor de creatie van een betere toekomst op te doen.”

(am)

Meer