IEA waarschuwt dat Rusland en China te dominante spelers zijn in de nucleaire sector: “87 procent van de kernreactoren zijn gebaseerd op hun ontwerpen”

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) maakt zich zorgen over de dominante rol die de Russen en Chinezen spelen in wereld van nucleaire energie. “Sinds 2017 zijn voor 87 procent van de nieuwe kernreactoren Russische en Chinese ontwerpen gebruikt”, waarschuwt Fatih Birol, uitvoerend directeur van het agentschap.

Birol merkt in een persbericht op dat kernenergie een cruciale rol zal spelen bij de omschakeling naar groene energie. “Tegen de achtergrond van stijgende brandstofprijzen en groeiende bezorgdheid over de continuïteit van de energievoorziening neemt de belangstelling voor kernenergie in veel landen toe, maar het succes zal afhangen van de regeringen en de industrie”, klinkt het.

Kernenergie en de groene transitie

Kernenergie is momenteel de op een na grootste bron van emissiearme energie, na waterkracht. 32 landen bezitten kerncentrales. Het merendeel van die centrales, goed voor 63 procent van alle kernenergie, is meer dan 30 jaar oud.

In het door het IEA uitgestippelde mondiale traject om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken, verdubbelt kernenergie tussen 2020 en 2050, waarbij nieuwe centrales moeten worden gebouwd in alle landen die openstaan voor deze technologie. “Toch zal kernenergie halverwege deze eeuw slechts 8 procent uitmaken van de mondiale energiemix, die wordt gedomineerd door hernieuwbare energiebronnen”, klinkt het.

Opgepast voor Rusland en China

Birol roept de regeringen op om een beleid voeren dat een veilige en duurzame exploitatie van kerncentrales voor de komende jaren garandeert. “Zij zullen moeten investeren in nieuwe technologieën”, luidt zijn boodschap.

Birol maakt zich wel zorgen over de dominante rol die China en Rusland spelen in de nucleaire sector. “De geavanceerde economieën hebben hun marktleiderschap verloren, aangezien 27 van de 31 reactoren die sinds 2017 in aanbouw zijn gegaan, Russische of Chinese ontwerpen zijn”, merkt hij op.

“Indien de geavanceerde economieën die achterstand willen inlopen, moeten de bedrijven beter worden in het op tijd en binnen de begroting opleveren van nucleaire bouwprojecten”, klinkt het.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20