IEA: “Verdubbel globale capaciteit kernenergie tegen 2050”

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) pleit voor een verdubbeling van de wereldwijde capaciteit aan nucleaire energie tegen 2050 om de klimaatdoelstellingen te halen.

Om tegen 2050 een netto-nuluitstoot van CO2 te bereiken moet de wereld volgens het IEA de huidige capaciteit aan kernenergie verdubbelen. Begin 2022 bedroeg die capaciteit 413 GW. Dat moet volgens het IEA opgetrokken worden tot 812 GW.

Een hele opdracht als we kijken naar de huidige groeicijfers. 2021 kende een groei in de wereldwijde opwekking van kernenergie van 3,5 procent, maar het jaar daarvoor daalde de kernenergiecapaciteit wel met 4 procent.

China kon voor beide jaren stevigere groeicijfers noteren, +4 procent voor 2020 en 11 procent voor 2021. De opwekking van kernenergie in de Verenigde Staten daarentegen daalde zelfs in 2021, net als in 2020, (met 1,5 procent) en bereikte daarmee het laagste niveau sinds 2012.

De lage groeicijfers voor het jaar 2020 zijn te wijten aan de sterk gedaalde vraag naar elektriciteit na het uitbreken van de coronapandemie.

Comeback

Het IEA waarschuwt dat de totale capaciteit van kernenergie in de wereld tegen 2030 kan afnemen, omdat vele van de kerncentrales in ‘s werelds grootste economieën verouderd zijn en gaan sluiten. Ongeveer 63 procent van de kernenergie die op dit moment wordt opgewekt, is afkomstig van centrales die meer dan 30 jaar oud zijn. En levensduurverlenging zou maar mogelijk zijn voor 10 procent van de huidige vloot.

Het Energieagentschap rekent daarom om de bouw van nieuwe centrales. “In de huidige context van een wereldwijde energiecrisis, torenhoge prijzen voor fossiele brandstoffen, uitdagingen op het gebied van energiezekerheid en ambitieuze klimaatverbintenissen, denk ik dat kernenergie een unieke kans heeft om een comeback te maken”, zegt Fatih Birol, directeur van het IEA, in een persmededeling.

“Een nieuw tijdperk voor kernenergie is echter geenszins gegarandeerd. Het zal afhangen van de vraag of regeringen een robuust beleid voeren om de veilige en duurzame werking van kerncentrales in de komende jaren te garanderen.”

(lb)

Meer