Huur eens een luxejacht voor 2 miljoen euro per… week

Ondanks de moeilijke economische omstandigheden, is er bij de cruises met luxejachten geen enkel spoor van een crisis terug te vinden. Dat zegt de sectororganisatie Mediterranean Yacht Brokers Association (MYBA). Jean-Claude Hervé, bestuurder van de organisatie merkt op dat de rijke bevolkingscategorie door de economische problemen mogelijk wel wat geld heeft verloren, maar nog altijd financiële middelen in reserve heeft om zijn luxeleven te kunnen handhaven. Er worden dan ook nog altijd gigantische bedragen geboden om deze luxejachten te kunnen charteren.

De huur van jachten heeft een sterke heropleving gekend na de economische problemen op het einde van het voorbije decennium, geholpen door het herstel van de Amerikaanse aandelenmarkt en de toenemende rijkdom in de rest van de wereld, op uitzondering van Europa. “De voorbije drie jaar is het aantal boekingen voor charters gevoelig toegenomen,” zegt Michel Chryssicopoulos, directeur van jachtenverhuurder Cape4. “De klanten zijn meestal Russen, Amerikanen en recent ook steeds meer Brazilianen.”

Tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro per week

De charterprijzen variëren tussen 100.000 euro en 1 miljoen euro per week. De Eclipse, het jacht van de Russische miljardair Roman Abramovich, kan dit seizoen worden gecharterd aan de prijs van 2 miljard euro per week. “Klanten voor deze charters zijn ongevoelig voor een economische crisis,” merkt Alev Karagulle, directeur marketing bij jachtenverhuurder Burgess. De verhuurders stellen dat er op dit ogenblik veel meer belangstelling is voor de absolute topklasse charters dan vijftien of twintig jaar geleden.

“Op het einde van het voorbije decennium kende de sector wel een dalperiode, maar dat had niets met financiële redenen te maken,” geeft Karagulle nog aan. “Omdat de rest van de wereld met economische moeilijkheden werd geconfronteerd, beseften ook de superrijken dat het voor hun imago bijzonder nadelig zou zijn indien ze hun weelde al te opvallend tentoon zouden spreiden. Die terughoudendheid is nu echter verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een hernieuwde interesse.”

“Op dit ogenblik wordt vooral de markt van de kleinere jachten tot vijfendertig meter met problemen geconfronteerd,” stipt Jean-Claude Hervé aan. “Dat heeft vooral te maken met een overaanbod. Vele mensen hebben zich in het verleden door scheepswerven laten verleiden om jachten van twintig tot vijfentwintig meter te kopen en op de charter-markt te brengen, maar dat is achteraf voor velen een verkeerde beslissing gebleken.” (MH)

Meer