Horeca: ‘Zonder extra steun dreigt golf aan faillissementen’

De meeste winkels mogen volgens het exitplan in fases pas op 11 mei weer open, cafés en restaurants zelfs ten vroegste maar op 8 juni. De horeca is dan ook het meest verontrust over de onmiddellijke toekomst. Een overzicht van de reacties.

Horeca: ‘Extra zuurstof nodig’

De horeca zal pas vanaf 8 juni geleidelijk weer kunnen opstarten. Eerst komen restaurants in aanmerking, en pas later volgen eventueel ook cafés en bars. Om de periode tot 8 juni en mogelijk later te overbruggen, is een extra steunmaatregelenpakket nodig, zo benadrukte de CEO van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe, in VTM Nieuws. Anders dreigen grootschalige faillissementen. De coronacrisis kwam als een ‘mokerslag’ aan in de horeca, met een omzetverlies van 3,9 miljard euro tot gevolg. ‘Woensdag proberen we in het paritair comité een heropstartplan uit te werken. Maar daar horen bijkomende steunmaatregelen bij’, benadrukte De Caluwe, Zo pleit hij onder meer voor een kwijtschelding van RSZ-bijdragen. Minister van Financiën Alexander De Croo alludeerde in een reactie op mogelijke maatregelen, zonder details te geven.

Modewinkels: ‘Liever op 4 mei al open’

De coronacrisis brak uit ‘voor de belangrijkste omzetweken van het zomerseizoen’, zegt de federatie Mode Unie. ‘Door de verplichte sluiting blijft de hoge voorraad lente- en zomeritems in de rekken hangen. Er zijn geen inkomsten en de vaste kosten blijven lopen.’ Daarnaast hebben sommige modedetaillisten net voor de verplichte sluiting ook al de collectie voor het winterseizoen aangekocht. ‘Dat maakt dat leveranciers betaald moeten worden, net in een periode waar men geen inkomsten heeft.’
‘We betreuren dat modewinkels pas op 11 mei de deuren kunnen openen in plaats van op 4 mei. Al is de uiteindelijke datum wel beter dan 18 mei’, zegt directrice Isolde Delanghe van Mode Unie.

De ondernemersorganisatie NSZ reageert ‘ontgoocheld’ op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. ‘Door de handelszaken pas te laten opengaan op 11 mei in plaats van 4 mei, zorgen we ervoor dat duizenden ondernemers hun deuren definitief moeten sluiten. De kleinere zaken hebben veel minder buffer om deze crisis op te vangen en kunnen tegelijkertijd veel beter toezien op de veiligheid.’

‘Dit is een harde maatregel, die wel perspectief biedt’, vindt Dominique Michel, de CEO van winkelfederatie Comeos. ‘Alle inspanningen moeten nu gedaan worden om sluitingen en jobverlies te vermijden.’

Technologiesector: ‘Activiteit trekt terug aan’

De Belgische technologiesector zal geleidelijk heropstarten vanaf maandag 4 mei. Dat verzekert Marc Lambotte, CEO van technologiekoepel Agoria. ‘Deze exitstrategie is de te volgen weg. We gaan voor een economische heropstart in gezonde en veilige omstandigheden. Dat betekent onder meer genoeg afstand houden op de werkvloer en werknemers zo nodig beschermen met beschermingsmiddelen zoals mondmaskers‘, zegt hij. Ondertussen wordt er in de technologiesector al stilaan meer gewerkt. Terwijl de gemiddelde activiteitsgraad drie weken geleden nog 49,7 procent bedroeg, is die vorige week gestegen naar 52,8 procent.

Werkgeverskoepels: ‘Economisch drama vermijden’

Pieter Timmermans, CEO van de federale werkgeversfederatie VBO, is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Belgische bedrijven in veilige omstandigheden kan heropstarten vanaf 4 mei. ‘Daarmee is evenwel de dreiging dat de huidige liquiditeitscrisis alsnog omslaat in een solvabiliteitscrisis niet verdwenen. Daarom moet er vanaf nu met bekwame spoed aan een krachtig solvabiliteitsplan gewerkt worden. Enkel zo kunnen we een economisch en sociaal drama vermijden.’ De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert tevreden op de exitstrategie. ‘Deze versoepeling beperkt verdere economische schade, faillissementen en ontslagen’, zegt topman Hans Maertens.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20