Horeca, evenementen, cultuur, sport en jeugd: dit zijn de eerste details over de coronabarometer

De eerste details over de coronabarometer zijn bekend. Een sluiting van de horeca is uitgesloten en jeugdactiviteiten zullen nog steeds mogelijk zijn, zelfs in de rode fase, aldus informatie van Le Soir. Ook is bevestigd dat op vrijdag 21 januari een nieuw Overlegcomité volgt.

De premier Alexander De Croo heeft maandag samengezeten met de ministers-presidenten om de coronabarometer te bespreken. De vergadering resulteerde in een eerste ontwerp van die barometer. Hoewel het nog niet is goedgekeurd, biedt het een eerste glimp van het streefdoel van de politici.

Volgens de huidige versie is de coronabarometer van toepassing op drie sectoren:

 • Openbare evenementen (sport, cultuur en recepties) van meer dan 50 personen
 • Horeca, inclusief het nachtleven
 • Jeugdactiviteiten

En het maakt gebruik van drie niveaus:

 • Groen
 • Oranje
 • Rood

De overgang van de ene naar de andere fase zal worden gebaseerd op een reeks criteria die verband houden met de ernst van de pandemie. Over de parameters wordt nog onderhandeld, maar het aantal bezette bedden op intensieve zorg zal zeker een belangrijke rol spelen bij het kwalificeren van die ernst.

De barometermaatregelen worden niet automatisch toegepast zodra een niveau wordt bereikt. Het Overlegcomité moet dat elke keer beslissen.

1. Horeca in de ruime zin

In de barometer verwijst de term “horeca” naar onder meer cafés, restaurants, en recepties (zoals begrafenissen en trouwpartijen) maar ook naar alles wat met het nachtleven te maken heeft.

 • Fase groen: Het mondmasker wordt aanbevolen voor kwetsbare mensen wanneer klanten rustig kunnen blijven zitten of zich kunnen bewegen. Er moeten nog CO2-meters aanwezig zijn, alsmede een risicoanalyse en een actieplan. Staand consumeren is mogelijk.
 • Fase oranje: Het Covid Safe Ticket (CST) zal verplicht zijn en het personeel moet maskers dragen. Er mogen maximaal acht personen aan één tafel zitten en ze moeten 1,5 meter van elkaar gescheiden zijn. Staande consumptie is nog steeds mogelijk. De CO2-norm is vastgesteld op 900ppm.
 • Fase rood: Het mondmasker en CST zijn voor iedereen verplicht. De horeca moet sluiten om 23.00 uur en er mogen maximaal zes personen aan één tafel zitten. Staand consumeren is niet meer mogelijk.

Merk op dat een sluiting van de horeca is uitgesloten zolang de klanten kunnen zitten. Wat “dynamische” openluchtfeesten betreft, zal de CTS in de oranje fase worden toegepast vanaf 100 personen. Ze zullen verboden worden in de rode fase.

2. Evenementen met meer dan 50 personen, cultuur en sport

In het geval van zogenaamde statische indoorevenementen, waarbij het publiek “zwijgend toekijkt of schreeuwt, juicht, zingt”:

 • Fase groen: Het mondmasker wordt aanbevolen voor kwetsbare personen
 • Fase oranje: Het CST is vereist voor evenementen met meer dan 50 personen. Er geldt een mondmaskerplicht en de capaciteit van de evenementen wordt teruggebracht tot 60 procent.
 • Fase rood: De maatregelen uit fase oranje worden gehandhaafd, maar er kan een sluitingstijd worden opgelegd. De capaciteit word teruggebracht tot 50 procent.

Het gaat hierbij om “zittende” cultuur (bioscoop, theater, zittende concerten), conferenties, seminars en andere diverse zittende evenementen. Voor zogenaamde dynamische evenementen binnen (“staande concerten”, congressen) zijn de maatregelen dezelfde, met uitzondering van de rode fase waarin zij verboden zullen zijn.

Tot slot, voor statische openluchtevenementen (sport en zittende openluchtconcerten) gelden er geen maatregelen in de groene fase. Het masker wordt aanbevolen in de oranje fase, evenals het CST wanneer het publiek groter is dan 100 personen. De capaciteit wordt teruggebracht tot 60 procent. In de rode fase worden een sluitingstijd en een capaciteitsvermindering van 50 procent opgelegd. Festivals en openluchtconcerten zijn verboden in de rode fase.

3. Activiteiten voor jongeren

Voor binnenactiviteiten:

 • Fase groen: geen maatregelen
 • Fase oranje: zo veel mogelijk naar buiten. Overnachtingen zijn nog steeds toegestaan. Groepen tot 200 mensen zijn toegestaan zonder voorafgaande testen.
 • Fase rood: Overnachting mogelijk, maar met zelftest voor en aan het eind. Aantal deelnemers beperkt tot 25 of 50 indien het een opleiding voor toezichthouders betreft. Het dragen van een masker wordt verplicht.

Voor buitenactiviteiten:

 • Geen maatregelen in fase groen en oranje
 • Fase rood: niet meer dan 50 personen

Voorlopig geldt er dus geen verbod in geval van een rode fase.

Het ontwerp kan nog worden gewijzigd vóór de officiële presentatie en aanneming ervan, die normaliter op vrijdag 21 januari zal plaatsvinden.

(ns, am)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.