Hoe werkt een lineaire lening?

Vandaag de dag kun je op een heleboel doelen geld lenen. Het zal je dan ook niet verbazen dat er ook diverse manieren zijn om dit geleende geld in handen te krijgen en vervolgens weer terug te betalen. Dankzij deze diversiteit aan mogelijkheden is het voor potentiële kredietnemers een stuk eenvoudiger geworden om een lening te vinden die optimaal aansluit bij hun persoonlijke situatie en hun financiën. Een van de manieren waarop je in ons geld kunt lenen is door middel van een zogenaamde lineaire lening. Over de werking van deze leenvorm gaan we je hieronder wat meer vertellen.

Wat is een lineaire lening?

Een lineaire lening is een leenvorm waar bij je de openstaande schuld gelijkmatig afgelost. De termijnen die je terug moet betalen zijn opgebouwd uit een bepaald deel rente en een deel aflossing. De rente die je verschuldigd bent aan de kredietverstrekker zal worden berekend over het gedeelte van de hoofdsom die op dat ogenblik nog openstaat. Met de term hoofdsom wordt het totale geldbedrag aangeduid dat je op deze manier hebt geleend, terwijl met de totale lasten de rente en de aflossing worden bedoeld. Aan het begin van de looptijd (de periode waarin je de totale schuldenlast moet hebben terugbetaald aan de kredietverstrekker) zullen de rente en de aflossing relatief hoog zijn om dat de hoofdsom op dat moment nog hoog is. Je zult dan dus veel rente dienen te betalen.

Vanwege het feit dat de hoofdsom geleidelijk af wordt gelost, zul je na verloop van tijd steeds minder rente hoeven te betalen. Doordat de lasten langzaam af gaan nemen, zul je een bepaalde mate van zekerheid krijgen ten aanzien van renteverhogingen: indien na een paar jaar de rente zal worden verhoogd, dan zullen immers de totale lasten in de regel toch niet hoger zijn dan deze aan het begin van de looptijd waren. Daarbij komt verder nog dat de hoofdsom af zal nemen met als gevolg dat stijging van de rente minder impact zal hebben op de uiteindelijke kosten. Een lineaire lening is gezien al deze kenmerken buitengewoon geschikt voor kredietnemers die de maandlasten steeds verder willen zien afnemen.

Berekening van het aflossingsbedrag

Het aflossingsbedrag zal bij een lineaire lening worden berekend door de totale leensom te delen door de volledige looptijd. Bij een leensom van € 100.000 en een looptijd van 30 jaar (omgerekend dus 360 maanden), is de aflossing € 278 per maand, exclusief de rente die nog betaald dient te worden. Vanwege het feit dat het af te lossen deel steeds verder daalt, zal ook de rente die daarover berekend wordt minder worden. Dit betekent dus eveneens dat de maandelijkse lasten naar benden zullen gaan omdat naast de vastgestelde aflossing een alsmaar kleiner wordend deel aan rente betaald hoeft te worden.

Lineaire lening als hypotheek

In bepaalde gevallen kan een lineaire lening de ideale manier zijn om geld te lenen waarmee je een eigen huis kunt financieren. Denk maar eens aan een situatie waarin je als jongvolwassene een eigen woning gaat financieren met behulp van een lineaire hypotheek. In het begin van de looptijd zul je dan de hoogte lasten dragen elke maand, terwijl je naarmate de tijd vordert deze lasten geleidelijk af zullen nemen. Mensen die voor deze leenoptie kiezen hebben vaak een goede baan en willen geleidelijk steeds minder aan deze lening gaan betalen. Op die manier kunnen ze, als het later in hun leven financieel wat minder voor de wind gaat, toch de hypotheek af blijven lossen. Wanneer hun financiële situatie niet verslechtert, kunnen ze zelfs wat meer financiële speelruimte creëren (doordat er steeds minder aan de hypotheekaflossing betaald hoeft te worden) en geld gaan sparen of besteden aan andere belangrijke of leuke zaken.

Voordelen van een lineaire hypotheek

Wanneer je besluit om een lineaire hypotheek aan te gaan dan kun je rekenen op een aantal belangrijke voordelen, zoals:

 • bij een deze vorm van geld lenen voor de financiering van bijvoorbeeld een eigen huis, zul je de zekerheid hebben dat je aan het einde van de looptijd de totale leensom hypotheek af hebt gelost,
 • door te kiezen voor een lineaire hypotheek weet je zeker dat de maandlast in de loop van de looptijd af zal nemen. In het bijzonder als je verwacht dat je inkomsten zullen gaan dalen in de toekomst, bijvoorbeeld omdat je dan met pensioen zult gaan, kan deze manier om geld te lenen erg veel zekerheid opleveren,
 • over de gehele looptijd van de lineaire hypotheek zul je minder rentelasten betalen dan bij de meeste andere hypotheekvormen. Dit heeft alles te maken met het feit dat je enkel en alleen rente hoeft te betalen over het hypotheekbedrag dat nog openstaat en je bij deze leenvorm vanaf de eerste maand in gelijkmatige termijnen de lening aflost,
 • een lineaire hypotheek is een simpele hypotheekvorm waardoor deze gemakkelijk vergeleken kan worden bij meerdere banken en andere hypotheekverstrekkers, zeker wanneer je dit afzet tegen het maken van vergelijkingen van de meeste andere hypotheekvormen,
 • indien de rente na enkele jaren gaat stijgen, zal de afnemende schuld ervoor zorgen dat je meestal toch nog minder, of even veel, per maand betaalt, dan aan het begin van de lening.
 • in vergelijking met andere hypotheekvormen, zul je relatief weinig rente betalen.

Nadelen van een lineaire hypotheek:

Evenals de meeste leenvormen heeft ook de lineaire hypotheek niet alleen voor-, maar zeker ook enkele nadelen. Een aantal nadelen dat worden genoemd, zijn:

 • aangezien er sprake is van gelijkmatige aflossingen zal de lineaire hypotheek zeker in de eerste jaren (aanzienlijk) duurder zijn dan de meeste andere hypotheekvormen,
 • door je bij een lineaire hypotheek gedurende de looptijd van de lening af gaat lossen, zul je veel minder kunnen profiteren van bepaalde fiscale voordelen in vergelijking tot andere hypotheekvormen,
 • niet alle kredietverstrekkers zullen een lineaire hypotheek in hun assortiment een lineaire hypotheek aanbieden waardoor je soms enige tijd moet zoeken voordat je een geschikte aanbieding hebt gevonden,
 • in het begin van de looptijd zullen de maandlasten van een lineaire hypotheek erg hoog en daardoor zul je worden beperkt in je bestedingspatroon. Deze leenvorm is om die reden dus niet zo geschikt voor mensen met een laag inkomen.

Kenmerken van een lineaire hypotheek

In het kort kan worden gesteld dat een lineaire hypotheek zich als volgt kenmerkt:

 • deze hypotheekvorm heeft een vaste einddatum,
 • gedurende de looptijd wordt er iedere maand een gelijk bedrag aan aflossing betaald,
 • bij deze leenvorm heb je meer zekerheid dat de hypotheek volledig wordt afgelost,
 • de aflossing en de rente (ook wel de bruto maandlast genoemd) zullen in het begin van de looptijd hoog zijn, maar na verloop van tijd zullen deze lager worden.

Conclusie

Een lineaire lening (en dus ook de lineaire hypotheek) lijkt het meest op een reguliere lening. Bij deze manier van geld lenen, los je namelijk gemakkelijk in gelijke delen af. Wanneer je uitgaat van een looptijd van 30 jaar, (360 maanden) dan zul je maandelijks 1/360e deel van de schuld aflossen. Vanwege het feit dat je steeds minder rente gaat betalen over de lager wordende schuld, wil dat zeggen dat je te maken zult hebben met hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd, maar in de loop van de looptijd van de lening zullen deze gaan dalen. Dit is bijzonder interessant indien je bijvoorbeeld minder wilt gaan werken in de toekomst.

Bij een lineaire lening kun je zelf de looptijd bepalen. Hoe sneller je de openstaande schuld aflost, hoe hoger doorgaans de maandlasten zullen worden. Bovendien zul je, als je een lineaire hypotheek afsluit, ook rekening dienen te houden met een verplichte overlijdensrisicoverzekering die je aan moet gaan. Als jij, of je partner, komt te overlijden, dan ontvangt de nabestaande namelijk een uitkering. De verzekering zal vrijwel altijd het bedrag uitkeren dat er nog aan schuld openstaat. Het is dan ook mogelijk dat de uitkering evenredig kan gaan dalen met de openstaande schuld.

 

Met het geld dat je in de hypotheek wordt gestoken, zal verder geen enkele actie worden ondernomen. Op die manier kun je genieten van een hoge mate van zekerheid al zul je met dit geld geen rendement weten te behalen. Daar staat echter wel tegenover dat je evenmin risico loopt om de lineaire lening niet af te kunnen lossen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20