High Pay Centre: “Top Britse bedrijfsleven verdient op vier dagen meer dan gemiddelde werknemer op heel jaar”

In het Verenigd Koninkrijk hebben de chief executives van de grootste ondernemingen dit jaar al een groter loon ontvangen dan het salaris dat de gemiddelde werknemer over een volledige periode van twaalf maanden mag verwachten.

Dat blijkt uit een rapport van het High Pay Centre, een denktank die campagne voert om werknemers een rechtvaardiger loon toe te kennen. Daarvoor baseren ze zich op de verdiensten van de topmanagers van de honderd grootste bedrijven die op de Britse beurs staan genoteerd (FTSE 100).

Vier werkdagen

“Deze ochtend bij het ontbijt – amper de vierde werkdag van het jaar – zal de chief executive van een groot bedrijf al een groter inkomen hebben opgestreken dan het volledige jaarsalaris van de Britse werknemer”, benadrukte het High Pay Center, zich baserend op cijfers van twee jaar geleden.

Een gemiddelde chief executive ontving toen een jaarsalaris van 2,7 miljoen pond. Dit is 86 keer het gemiddelde jaarsalaris van 31.285 pond dat een fulltime Britse werknemer ontving.

Pascal Soriot, de chief executive van het farmabedrijf AstraZeneca streek met een bedrag van 15,5 miljoen pond twee jaar geleden in de Britse economie het hoogste loon op. Daarna volgden Brian Cassin van Experian (10,3 miljoen pond), Albert Manifold van CRH (10 miljoen pond) en Rob Perrins Berkeley (8 miljoen pond).

“De meeste bedrijven hebben de verloning van hun leidinggevenden voor vorig jaar nog niet bekend gemaakt”, merkt het High Pay Center op. “Bij de ondernemingen die wel al cijfers hebben meegedeeld, blijkt echter 57 procent tot een loonsverhoging voor zijn chief executive te zijn overgegaan.”

Hebzuchtige managers

De Britse vakbonden reageren verontwaardigd op de resultaten van de studie. De werkgeversorganisaties noemen het schandelijk dat hebzuchtige managers miljoenen mee naar huis nemen, terwijl gewone arbeiders opnieuw een jaar van loonsverlagingen moeten doorstaan.

De vakbonden merkten daarbij op dat de chief executives zelfs 173 keer meer loon ontvingen dan het verzorgend personeel dat elke dag in de frontlijn van de coronapandemie zijn leven riskeert. “Nochtans heeft het verplegend personeel gedurende de pandemie aan de Britse economie veel meer bijgedragen dan de investeringsbankiers”, voerden ze aan.

“De pandemie heeft duidelijk laten zien wie het land tijdens een crisis draaiende houdt”, betoogde Frances O’Grady, algemeen secretaris van het Britse Trade Union Congress (TUC), daarbij.

“Het Verenigd Koninkrijk telt miljoenen hardwerkende mensen – van verzorgers en bestellers tot het personeel op de werkvloer – die meer geven dan ze terugkrijgen, terwijl hebzuchtige leidinggevenden dikke salarissen opstrijken. Nu de economie uit de pandemie komt, moet opnieuw aan een eerlijke economie worden gewerkt.”

“Dit betekent grote hervormingen die de beloningen van de leidinggevenden weer tot aanvaardbare niveaus moeten terugbrengen.”

Volgens O’Grady moet binnen de remuneratiecomités van de bedrijven, die de beloning van de leidinggevenden moeten bepalen, verplicht een vertegenwoordiging van de werknemers worden opgenomen.

“Financiële stimulansen voor bedrijfsleiders moeten bovendien worden vervangen door regelingen voor winstdelingen, die het volledige personeelsbestand ten goede komen”, merkte O”Grady daarbij nog op. “Momenteel wordt er aan de top te veel rijkdom opgepot.”

(lp)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.