Europese Commissie: “Europese bedrijven moeten meer verantwoordelijkheid tonen voor hun toeleveringsketen”

De Europese Commissie overweegt sancties te introduceren om milieuschade en mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketens van Europese bedrijven aan te pakken. Dat heeft Nils Behrndt, waarnemend directeur-generaal bij het departement justitie van de Europese Commissie, op een evenement van de organisatie Global Witness gezegd.

“We bekijken de mogelijkheid om sancties te kunnen opleggen, want zonder effectieve handhaving is het onmogelijk de nodige druk uit te oefenen”, betoogde Behrndt. “Momenteel worden de economische voordelen van misdrijven onvoldoende aangepakt.”

“We moeten ervoor zorgen dat de economische grondgedachte achter het misdrijf wordt weggenomen en misschien ook dat de milieuschade op het bedrijf kan worden verhaald en de onderneming tot een herstel kan worden gedwongen.”

Moordaanslagen

Uit een rapport van Global Witness blijkt dat vorig jaar wereldwijd 227 natuurbeschermers en verdedigers van mensenrechten werden vermoord. Dat is de hoogste tol die tot nu toe is opgetekend. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt nog waarschijnlijk hoger, aangezien vele aanslagen niet worden geregistreerd of gemeld.

“Het is onmogelijk te zeggen hoeveel feiten aan de Europese consumptie kunnen worden gekoppeld, maar Europa heeft vanwege zijn grote rol in de wereldhandel een rol op te nemen bij de bewaking van zijn toeleveringsketens”, merken woordvoerders van Global Witness op.

Volgens de Europese Commissie betrekken veel Europese bedrijven hun voorraden bij leveranciers die zijn gevestigd in landen met lagere normen op het gebied van mensenrechten en milieubescherming.

Maar slechts al te zelden blijkt er bij problemen te worden ingegrepen. “Het wettelijke kader blijft achter bij de ontwikkeling van de wereldwijde waardeketens en bedrijfsstructuren”, erkent de Europese Commissie.

Ambitieus

Naar verwachting zal de Europese Commissie eind dit jaar een voorstel voor een nieuwe wetgeving rond de duurzaamheid van de Europese toeleveringsketens indienen.

“We willen bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd of actief zijn, verplichten om op het gebied van duurzaamheid aan bepaalde vereisten te voldoen”, merkt Behrndt op. “Duurzaamheidscriteria moeten in de strategie van het bedrijf worden geïnjecteerd. Bedrijfsleiders moeten bovendien bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen.”

Een groep Europese landen, waaronder Frankrijk en Nederland, hebben terzake al een aantal wetten ingevoerd, maar verwacht wordt dat de Europese Commissie zich ambitieuzer zal opstellen.

Global Witness merkt daarbij op dat de regelgeving op de hele waardeketen betrekking moet hebben en noemt het noodzakelijk dat natuurbeschermers en rechtenverdedigers toegang tot een rechter zouden krijgen.

“Bovendien zou een burgerlijke aansprakelijkheid voor een ommekeer kunnen zorgen en de bedrijven moeten aanzetten om voor hun toeleveringsketen een grotere verantwoordelijkheid op te nemen”, luidt het.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20