Het wilde kapitalisme: Nestlé wil kosten van strijd tegen slavernij doorrekenen aan klanten

Regelgeving die grote bedrijven zou verplichten om verslag te brengen over hun inspanningen in de strijd tegen de moderne slavernij, zou uiteindelijk kunnen uitmonden in een hoger prijsticket voor de consument. Dat heeft het Zwitserse voedingsconcern Nestlé gezegd in een reactie op een nieuwe wet die Australië wil invoeren.

Bedrijven die in Australië actief zijn en meer dan 100 miljoen Australische dollar omzet per jaar realiseren, zouden door de nieuwe regelgeving worden verplicht om jaarlijks melding te maken van de inspanningen die door de onderneming werd gedaan om de moderne slavenarbeid te bestrijden.

Investeringen

In de verslagen zou onder meer moeten worden vermeld welke inspanningen zijn gedaan om mensenhandel, slavernij, seksueel misbruik en kinderarbeid aan te pakken. Nestlé, een bedrijf met meer dan tweeduizend merken in honderdnegentig landen, benadrukte tegenover een senaatscommissie echter dat de Australische vereisten van de ondernemingen en hun toeleveranciers belangrijke investeringen in tijd en geld zouden vergen.

Er werd aan toegevoegd dat de inspanningen ergens zouden moeten worden geboekt en dus een financiële weerslag zouden hebben.

Nestlé wees er daarbij ook op dat de Australische voorstellen veel verder reiken dan de vereisten die in Groot-Brittannië worden gehanteerd en de bedrijven alleen aanmoedigt om over deze problematiek verslag uit te brengen.

“Het is gepast dat gevraagd wordt de nodige stappen te ondernemen om misbruik tegen te gaan, maar de Australische eisen betekenen in praktijk dat multinationale bedrijven onderzoek en verslag met betrekking tot een groot aantal landen zullen moeten garanderen. Niet alle leveranciers zullen de kosten van die rapportering zelf willen dragen en zullen de lasten doorrekenen naar hun klanten en de consumenten.”

Sancties

Drie jaar geleden erkende Nestlé problemen met slavernij in zijn voorraadketen. De feiten bleken uit een rapport van de organisatie Verite naar zes productiesites in Thailand. Daarbij werd vastgesteld dat kwetsbare werknemers uit Cambodja en Myanmar, vaak onder valse voorwendsels, naar Thailand werden gelokt en vervolgens gedwongen werden arbeid te verrichten in gevaarlijke en gewelddadige omgevingen.

Nestlé gaf ook aan in zijn voorraadketen kinderarbeid te hebben aangetroffen. Het bedrijf heeft zich in krachtige termen tegen deze praktijken uitgesproken.

Begin juli heeft het Zwitserse concern een nieuwe norm voor verantwoord ondernemerschap geïntroduceerd, waarbij van de toeleveranciers garanties op het gebied van lonen, werkuren en leeftijden werden geëist. Nestlé merkte verder op te vrezen dat de afwezigheid van sancties op middellange termijn contraproductief zal blijken.

Het concern merkte dan ook op dat de Australische autoriteiten de introductie van sanctiemogelijkheden zouden moeten overwegen. Een aantal andere commentaren stellen voor om de omzetdrempel voor de verplichte rapportering te verlagen en mogelijk tot 50 miljoen dollar of 25 miljoen dollar terug te brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20