Haven van Gent start monsterproject om CO2-uitstoot om te zetten tot alternatieve brandstof

In de haven van Gent wordt sinds woensdag een installatie gebouwd die de CO2-uitstoot van enkele grote bedrijven gaat opvangen om er groene methanol van te maken, een brandstof voor schepen en treinen.

North-C-Methanol, zoals de installatie heet, vergt een investering van 140 miljoen euro. De return is een systeem dat 140.000 ton CO2 kan opvangen vanaf 2024. Dat weet persagentschap Belga.

Volgens de Gentse havenschepen Sofie Bracke (Open Vld) is dat het equivalent van 40.000 vluchten van Brussel naar Bali per jaar. Over tien jaar zou het project de CO2-uitstoot in de Gentse haven jaarlijks met 10 procent moeten terugdringen.

Groene methanol?

Het gaat om een totaalproject, waarbij een waterstoffabriek van de Franse energiegroep Engie groene waterstof op basis van windenergie gaat leveren voor een methanolfabriek. North-C-Methanol vangt de CO2-uitstoot van grote nabijgelegen industriebedrijven op, zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara. De opgevangen CO2 wordt dan in de methanolfabriek gecombineerd met waterstof en omgezet tot groene methanol.

Die kan als alternatieve brandstof gebruikt worden door andere bedrijven, de scheepvaart of spoorwegmaatschappijen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er tijdens het verbrandingsproces van methanol, bijvoorbeeld in de motor van een containerschip, nog steeds broeikasgassen vrijkomen. Weliswaar minder dan bij de huidige motoren, maar echt nuluitstoot is het niet.

Publiek-private samenwerking

De installatie is een eerste stap. Het uiteindelijke streefdoel is om jaarlijks tot 1 miljoen ton CO2 te gaan hergebruiken in de Gentse haven. Aan dat doel werken 20 publieke en private partners samen, waaronder ook de UGent en andere kennisinstellingen.

Volgens Belga dragen de private partners een groot deel van de investeringskosten, in samenwerking met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Er zijn ook subsidies vanuit Europa, in het kader van de Green Deal van de EU, het grote investeringsplan om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20