‘Grote Ierse armoede is een sociale obsceniteit’

In Ierland worden bijna 1,4 miljoen mensen met een meervoudige ontbering geconfronteerd. Die groep vertegenwoordigt meer dan een kwart van de totale Ierse bevolking. Dat is de conclusie van een rapport van het Ierse Central Statistics Office (CSO), gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden.

De slachtoffers van de meervoudige ontbering – die naast een financieel tekort ook rekening houdt met een onder meer een gebrek aan toegang tot  voeding, onderwijs en gezondheidszorg – vormen volgens waarnemers een schrijnende getuigenis van de herstelmaatregelen die Ierland onder druk van de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft moeten nemen.

Sociale aanklacht

“Sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis zeven jaar geleden is het niveau van de meervoudige ontbering in Ierland meer dan verdubbeld,” merkt Michael Taft, gespecialiseerd in politieke economie, op. Zeven jaar geleden werd in het land een meervoudige ontbering van 13,7 procent opgetekend, maar dat niveau was twee jaar geleden opgelopen tot 28 procent.

Het feit dat bijna 1,4 miljoen Ierse burgers met zware ontbering worden geconfronteerd, is volgens Taft een sociale en morele aanklacht tegen het beleid van een regering dat aan gepriviligeerde belastingverlagingen een grotere prioriteit geeft dan het terugschroeven van de armoede.

Emigratie

Er wordt op gewezen dat de Ierse armoede ook meer dan 440.000 kinderen en ruim 90.000 gepensioneerden treft. Gemiddeld hield de Ierse bevolking na aftrek van belastingen nog een jaarinkomen van 17.374 euro over. Dat betekende een daling met ongeveer 2 procent tegenover het jaar voordien.

Michael Taft merkte nog op dat 53 procent van de Ieren die met een vorm van arbeidsongeschiktheid worden geconfronteerd, niet over de middelen beschikken om een aanvaardbare levensstandaard te kunnen verwerven. De vakbondsman heeft het over een sociale obsceniteit.

Door de herstelmaatregelen heeft Ierland ook de grootste emigratie-beweging gekend sinds de Great Famine in het midden van de negentiende eeuw. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20