Grootste bron van microplastics: slijtage van autobanden

Bandenslijtage draagt jaarlijks bij tot 250 ton microplastics in het Vlaamse wateroppervlak. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Naar schatting 650 ton rubberpartikels komen per jaar op de rijbanen terecht via bandenslijtage. Uiteindelijk komt daarvan ongeveer 250 ton in het oppervlaktewater terecht, berekende de VMM.

97,5 procent gezuiverd

Rubberdeeltjes van afgesleten autobanden komen op het wegdek terecht of in de berm. Daarna spoelen ze met de neerslag naar het oppervlaktewater en een fractie gaat de lucht in.

Onderzoekers van de VMM verzamelden stalen langs vijf autosnelwegen (in Deinze, Sint-Niklaas, Kortenberg, Bertem en Hoeilaart). In de stalen van het afstromend water werden tussen 0,02 en 9,20 milligram rubberpartikels per liter per dag teruggevonden.

Slijtage van autobanden zorgt voor aanzienlijk meer plastic in het oppervlaktewater dan huishoudelijk afvalwater. Uiteindelijk zou er jaarlijks zo’n 623 kg aan deeltjes microplastic, dat afkomstig is van huishoudelijk afvalwater, in de waterlopen belanden.

Al die microplastics zouden een zeer beperkte invloed hebben op mens en milieu, aldus de VMM. Vlaamse rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen volgens de studie 97,5 procent van de microplastics uit afvalwater.

“We stellen vast dat microplastics weliswaar wijdverspreid voorkomen, maar voor de bestudeerde compartimenten, resulteert de eerste risicoberekening voor zoetwater ecosystemen in een laag tot verwaarloosbaar risico. De risico’s voor de bodemorganismen (levend op en in de sedimenten) in onze waterlopen zijn laag tot verwaarloosbaar, maar in bepaalde zones kunnen risico’s niet uitgesloten worden”, lezen we in het rapport.

Wereldwijde uitdaging

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden met het onderzoek, en de resultaten ervan. “Microplastics zijn wereldwijd een grote uitdaging, dat is in Vlaanderen niet anders en ook niet meer dan in de rest van Europa, zo blijkt. Dat de risico’s op negatieve effecten voor het milieu laag tot zelfs verwaarloosbaar zijn is een goede zaak, het feit dat 97,5 procent van de microplastics uit het afvalwater gezuiverd wordt via de zuiveringsinstallatie voor rioolwater, is dat ook.”

Demir vindt dat binnen het transportbeleid enerzijds en federale/Europese productnormeringen anderzijds, initiatieven genomen kunnen worden die microplastics verder kunnen terugdringen.

Lees ook:

(bzg)

Meer