Groot deel chauffeurs erkent bescheiden kennis over elektrische wagens

Er kan bij het brede publiek een toenemende interesse voor elektrische mobiliteit worden opgemerkt, maar de technologie wordt daarbij met een aantal belangrijke drempels geconfronteerd. Onder meer de kennis over elektrische wagens blijkt bij velen heel beperkt te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GfK Automobility, gebaseerd op een enquête bij ongeveer 240.000 chauffeurs over de hele wereld.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 30 procent van de potentiële kopers toegaf weinig of geen kennis over elektrische wagens te hebben.

Kennis en interesse

Het gebrek aan kennis blijkt acuter bij vrouwen, jongere chauffeurs en in de goedkopere marktsegmenten. De onderzoekers stelden tevens vast dat in de luxecategorie 38 procent van de klanten een grote interesse toont om een exclusief elektrische auto te kopen.

In de andere marktsegmenten daalt die intentie echter tot 14 procent. Bij de jongere leeftijdsgroepen (30 procent), gezinnen met kinderen (35 procent) en mannen (24 procent) kan eveneens een grotere interesse in de aankoop van een elektrische wagen worden vastgesteld.

In de bevolkingscategorieën met een beperkte interesse in de aankoop van een elektrische wagen, blijkt volgens de onderzoekers ook een gebrek aan kennis over de technologie. In deze groep zegt 28 procent over elektrische wagens onvoldoende kennis te hebben. In de groep met een grotere aankoopintentie valt dat cijfer terug tot 16 procent.

In de groep respondenten met een beperkte interesse zegt bovendien 22 procent geen vertrouwen in elektrische wagens te hebben. Bij chauffeurs met een grotere belangstelling in de technologie, krimpt dat aandeel in tot 8 procent.

Uitdaging

Slechts 8 procent van de respondenten die te kennen geeft volgend jaar mogelijk een nieuwe wagen te zullen kopen of leasen, zou plannen hebben om een volledige elektrische auto te kopen.

“Dat is weliswaar een duidelijke verbetering tegenover zes jaar geleden, toen amper een score van 2 procent werd opgetekend, maar toch blijken elektrische wagens momenteel nog altijd geen groot marktaandeel te kunnen ambiëren”, merken de onderzoekers nog op. “Conventionele verbrandingsmotoren halen daarentegen nog altijd een aandeel van ongeveer 70 procent.”

“De sprong van early adopters naar het massapubliek lijkt een van de grootste uitdagingen waarmee de verkoop van elektrische wagens momenteel wordt geconfronteerd”, voeren de onderzoekers nog.

“Er kan bij het publiek een duidelijke kloof in kennis over de technologie worden opgemerkt. Dat verschil heeft een duidelijke link met de interesse die aanwezig is voor de eventuele aankoop van een elektrische wagen.”

“Een gebrek aan kennis kan dan ook mogelijk met een lage interesse in een eventuele aankoop worden gelinkt. Terwijl het publiek van luxewagens bij de technologie een sterke betrokkenheid toont, ligt dat verhaal in andere bevolkingscategorieën heel anders.”

“De industrie heeft duidelijk nog werk voor de boeg om de consument van de technologie bewust te maken en het publiek van de voordelen van elektrische wagens te overtuigen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20