Geld lenen voor een zwembad

Zwemmen is gezond en goed om heerlijk te ontspannen na een dag hard werken, maar de aanschaf van een zwembad kan in de regel behoorlijk in de papieren lopen. Zeker als je een zwembad van formaat aan wilt laten leggen, dan zul je doorgaans diep in de buidel moeten tasten. Wanneer je toch een zwembad wilt laten plaatsen, maar zelf niet de beschikking hebt over voldoende financiële middelen om deze mee af te rekenen, dan kan een lening wellicht een goede oplossing zijn.

Wat is een zwembadlening?

Een zwembadlening is, zoals de naam waarschijnlijk al doet vermoeden, een lening op afbetaling die je aangaat om een zwembad mee te kunnen financieren. Op die manier kun je direct genieten van je aankoop, maar hoef je je spaargeld niet direct aan te spreken (en dus opgebouwde rente en wellicht zelfs een getrouwheidspremie te verliezen). In de regel bieden kredietverstrekkers zwembadleningen op maat aan zodat de looptijd en de aflossingstermijnen aangepast kunnen worden aan je persoonlijke- en financiële situatie en voorkeuren.

Een zwembadlening kun je afsluiten voor de aankoop van een losstaand zwembad, maar eveneens voor een ingegraven exemplaar of een jacuzzi of whirlpool. In de regel zal er echter wel een minimum leenbedrag aan een dergelijke lening zijn verbonden en zal er tevens een maximum te lenen geldbedrag aan worden gegeven door de kredietverstrekker. Binnen deze marges kun je dan vaak een lening op maat afsluiten. In de praktijk wil dit doorgaans zeggen dat je een lening aangaat die aansluit bij de kostprijs van het zwembad van je dromen, de lengte van de looptijd van de lening en de maandelijkse aflossingstermijnen. Aan de afbetaling kan echter eveneens een minimum periode worden gekoppeld waardoor een minimum aantal maanden een aflossingstermijn dient te voldoen om zo de lening terug te betalen aan de kredietverstrekker).

Simulatie van een zwembadlening

Op het ogenblik dat je een eigen zwembad aan wilt gaan schaffen met behulp van een geleend geld, ongeacht wat voor soort zwembad je in gedachten had, dan dien je eerst de kostprijs van je droombad te achterhalen om een simulatie uit te kunnen voeren op de website van een kredietverstrekker die dit soort leningen aanbiedt. Wanneer het zwembad en de benodigde toebehoren bijvoorbeeld 3000 euro zal gaan kosten, dan kun je over het algemeen een lening van ongeveer dezelfde waarde aangaan.

Tip! Vergelijk en simuleer leningen van verschillende banken:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Vervolgens zul je moeten besluiten binnen welke termijn je de lening weer af wilt gaan lossen. Door al deze gegevens in te voeren in een simulatietool kun je binnen een paar minuten te weten komen hoeveel je elke maand af moet gaan lossen als je de lening ook daadwerkelijk op deze manier af gaat sluiten. Uiteraard kun je meerdere simulaties uitvoeren om zo te achterhalen welke lening, looptijd en aflossingstermijnen het meest gunstig zijn in je persoonlijke situatie. Op het ogenblik dat je een zwembadlening hebt gevonden die bij je past, dan kan de eigenlijke aanvraagprocedure in gang worden gezet. De meeste kredietverstrekkers hebben vandaag de dag immers steeds vaker een handig functie aan de simulatietool toegevoegd waarmee je met enkele muisklikken een definitieve leenaanvraag in kunt dienen.

Vergelijk meerdere aanbieder van zwembadleningen

Om de beste deal te kunnen sluiten is het altijd essentieel dat je meerdere aanbieders en hun diverse leenvormen met elkaar gaat vergelijken. Dit kun je onder andere doen door online simulatie uit te voeren en/of offertes aan te vragen bij de betreffende kredietverstrekkers. Vervolgens dien je de verkregen informatie nauwkeurig met elkaar te gaan vergelijken. Je doet dit door goed na te gaan welke lening:

 • de meest gunstige rente berekent,
 • de meest gunstige looptijd weet te bieden,
 • de meeste aantrekkelijke maandelijkse aflossingtermijnen op zal leveren,
 • de meest gunstige algemene voorwaarden aan de verstrekking en aflossing van de lening heeft verbonden.

Toetsing bij het CKP

Het afsluiten van een lening om een eigen zwembad mee te financieren, zal in de meeste gevallen gepaard gaan met een toetsing bij de Centrale Kredieten aan Particulieren (CKP). In de databanken van het CKP worden immers alle afgesloten leningen en kredieten in België (vanaf 1000 euro en/of een looptijd van minimaal 3 maanden) geregistreerd, samen met eventuele betalingsproblemen of wanbetalingpraktijken van de kredietnemers. Wanneer je dan ook een lening aan hebt gevraagd bij een officiële kredietverstrekker dan kan de aanvraagprocedure behoorlijk wat tijd in beslag nemen (soms wel een aantal weken).

Zelfs als een kredietverstrekker aangeeft geen check bij het CKP uit te voeren, dan zal er nog altijd een interne beoordeling plaatsvinden om na te gaan hoe groot het financieel risico zal zijn op het moment dat je de gevraagde lening zal worden verstrekt. Elke kredietverstrekker wil immers voldoende zekerheid hebben dat de lening, uiteraard samen met de overeengekomen rentevergoeding, ook terug wordt betaald. Indien dit risico als onacceptabel wordt beschouwd, dan zal de kredietverstrekker je aanvraag voor een lening dan ook resoluut afwijzen.

Onderhands een zwembadlening afsluiten

Naast een officiële zwembadlening aanvragen bij een bank, of andere financiële instelling, kun je natuurlijk ook op zoek gaan naar een onderhandse kredietverstrekker. In de praktijk betekent dit doorgaans dat je een familielid of een goede vriend vraagt om je geld te lenen waarmee je je droombad kunt financieren. Hoewel deze manier van geld lenen voor de aanschaf van een eigen zwembad zeker voordelen heeft, zo hoef je doorgaans minder of zelfs helemaal geen rentevergoeding over de lening te betalen, zijn veel mensen nog steeds erg huiverig om een dierbare om financiële hulp te vragen.

Hulp vragen als je zelf niet (voldoende) financiële middelen hebt om bijvoorbeeld een zwembad of ander luxe artikel te kopen, staat immers voor veel mensen immers nog steeds gelijk aan toegeven dat je niet (goed) met geld om kunt gaan. De drempel om geld te lenen van een dierbare is voor hen dan ook vrijwel ondenkbaar. Bovendien zijn een heleboel mensen bang dat de onderlinge relatie tussen hen en de kredietverstrekker onder druk zal komen te staan als er een bepaalde lening is afgesloten.

Op het ogenblik dat je echter onderhands geld leen van een bekende, dan is het altijd verstandig om alle overeengekomen afspraken duidelijk op papier te zetten. Je stelt dan een soort leenovereenkomst op waarin je afspraken noteert die betrekking hebben op:

 • de geleende geldsom,
 • de hoogte van de aflossingstermijnen,
 • de aflossingsmomenten,
 • de uiterlijke looptijd van de afgesloten lening,
 • een eventueel in rekening gebrachte leenvergoeding.

Door je altijd strikt aan de gemaakte afspraken te houden, en dus zonder dralen en op tijd aan je betalingsverplichtingen te voldoen, dan hoeft geld lenen van een familielid of goede vriend de opgebouwde relatie niet onder druk te zetten. Alleen wanneer je de afspraken die overeen zijn gekomen niet na worden geleefd, kan het onderlinge vertrouwen en dus ook de relatie schade oplopen, of in het meest erge geval zelfs te gronde worden gericht.

Tips bij geld lenen voor een zwembad

Indien je een zwembad wilt gaan financieren met behulp van geleend geld, dan kun je onderstaande tips en adviezen vast en zeker goed gebruiken.

 • Leen alleen als het echt niet anders kan: in de regel kun je immers de aankoop van een zwembad ook uitstellen totdat je voldoende geld bijeen hebt gespaard. Op die manier voorkom je dat je een rentevergoeding dient te betalen over het geldbedrag dat je hebt geleend en het zwembad dus duurder uit zal vallen, dan op het moment dat je het bad en alle toebehoren direct met je spaargeld zou hebben betaald.
 • Leen nooit meer dan strikt noodzakelijk is: elke euro die je meer gaat lenen, zal namelijk ook extra leenkosten met zich meebrengen, en soms zelfs de maandelijkse aflossingstermijnen en/of looptijd opdrijven.
 • Overschat jezelf niet als je een lening af gaat sluiten en bepaal van te voren precies het bedrag dat je elke maand zonder problemen aan de aflossing kunt besteden. Hiervoor dien je te berekenen hoeveel geld je maandelijks overhoudt nadat je alle kostenposten bij elkaar op hebt geteld (en er ook nog ongeveer honderd euro voor onvoorziene kosten bij op hebt geteld) en deze van je totale gezinsinkomen af hebt getrokken. De uitkomst van deze berekening zal je laten zien wat je maximaal aan aflossing van een zwembadlening zou kunnen betalen.

Bij het maken van de berekening van dit bedrag zul je echter volkomen eerlijk tegenover jezelf moeten zijn en dus jezelf niet overschatten. Niemand zal immers een normaal en gezond leven kunnen leiden als er niet voldoende geld overblijft voor het levensonderhoud en allerlei andere zaken die van belang zijn om optimaal te kunnen functioneren. Vanwege een zwembadlening een bepaalde tijd op een houtje bijten, is dan ook zeker geen verantwoorde oplossing en alles behalve een ideale manier om geld te lenen.

 • Bepaal de ideale looptijd: door de looptijd van een lening voor de financiering van een zwembad onnodig lang te maken, zul je ook met meer maandelijkse aflossingstermijnen te maken krijgen (waardoor de kosten weliswaar over een langere periode verspreid zullen worden), zal de openstaande schuld minder snel afnemen en zul je dus vaker een rentevergoeding berekend krijgt. Een langere looptijd betekent dan ook vaak dat je uiteindelijk meer voor een lening gaat betalen.

Daar staat echter tegenover dat een korte looptijd doorgaans een grotere druk op je maandelijkse begroting uit zal oefenen. Gedurende de gehele looptijd van de zwembadlening zul je dan ook van tijd tot tijd aan de schuld herinnerd worden, en soms zelfs allerlei bokkensprongen moeten maken, om alle rekeningen die op je deurmat vallen, probleemloos te kunnen betalen.

 • Ken de algemene voorwaarden van een lening en vergeet daarbij ook niet om de kleine lettertjes van de leenovereenkomst nauwkeurig door te nemen. Op die manier weet je namelijk van tevoren aan welke verplichtingen je je dient te houden en wat je in de nabije toekomst te wachten zal staan. Door precies te weten wat het aangaan van een dergelijke lening betekent voor je persoonlijke- en financiële situatie kun je dan ook (voor een belangrijk deel) vervelende verrassingen en teleurstellingen achteraf de kop indrukken.
 • Onderneem direct acties als je je betalingsverplichtingen (tijdelijk) niet meer na kunt komen. Met andere woorden: neem zonder aarzelen direct contact op met de kredietverstrekker als je, om welke reden dan ook, de afbetalingen van je lening (tijdelijk) niet meer kunt voldoen. Samen kan er dan naar een gepaste oplossing worden gezocht zodat het probleem niet nog groter zal worden en je wellicht steeds verder in de financiële problemen zult belanden.

Conclusie

Geld lenen voor de aankoop van een eigen zwembad kan soms een uitstekende oplossing zijn en zeker een aantal voordelen met zich meebrengen. Maar dit is alleen aan de orde als je goed weet waar je mee bezig bent en indien je je geldzaken en de gevolgen van het aangaan van deze lening goed in beeld hebt weten te brengen. Geld lenen kost namelijk altijd geld (en dat geldt dus ook wanneer je een lening af gaat sluiten voor een eigen zwembad), maar de leenkosten kun je wel een stuk naar benden bijstellen als je handig te werk gaat en de meest voordelige deal van een betrouwbare kredietverstrekker weet te vinden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20