Geen enkel land geeft minder om zijn jeugd dan Frankrijk

Frankrijk legt een totale desinteresse aan de dag voor zijn kinderen. Dat schrijft Patrick Artus, de hoofdeconoom van de Franse zakenbank Natixis in een rapport aan zijn klanten.

Toekomstige generaties worden geconfronteerd met de gevolgen van een reeks evoluties die onvoldoende is bestreden en uiterst ongunstig is, aldus Artus. Voorbeelden daarvan zijn er volop:

  • de slechte kwaliteit van het onderwijssysteem
  • de vervorming van de werkgelegenheidsstructuur door de desindustrialisering
  • de stijgende openbare schuld is niet evenredig met nieuwe openbare investeringen in nuttige zaken 
  • de dalende economische groei
  • de stijging van de vastgoedprijzen

Volgens Artus zullen jonge Fransen in de toekomst moeilijk werk vinden. Als ze dat wel doen zal het om weinig interessant en laagbetaald werk gaan. Toch zal de fiscale druk hoog blijven, zal het pro capita inkomen laag zijn en zullen ze moeite hebben om zich te huisvesten.

De econoom zet bovenstaande stellingen kracht bij aan de hand van een aantal grafieken. Op een eerste grafiek is te zien hoe

1. De kwaliteit van het onderwijs is de voorbije jaren steeds verder achteruit gegaan.

2, Dat hypothekeert de kansen van  jongeren om werk te vinden. (percentage jongeren tussen 15 en 29 die niet naar school gaan, noch werken).

3. In Frankrijk zet de desindustrialisering zich gestaag verder.

4. Industriële jobs verdwijnen en worden vervangen door jobs (distributie, horeca, zorg, transport) die weinig scholing vereisen.

5. Deze nieuwe jobs betalen slecht. (grafiek 3b)

6. De prijs van het vastgoed stijgt veel sneller dan het inkomen pro capita.

Als gevolg daarvan krijgen jongeren het steeds moeilijker om een woning te kopen.

Hoe ziet de toekomst van de jonge Fransen er uit?

  • lage werkgelegenheid, met een slechte onderwijssysteem
  • laagbetaalde, weinig interessante jobs in de dienstensector
  • een chronische reductie van de budgetten om de schulden te stabiliseren
  • een laag inkomen, met zwakke productiviteitsverbeteringen
  • moeilijkheden om zich te huisvesten door de abnormaal hoge vastgoedprijzen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20