Geef cryptoactiva een kans voor het te laat is

Cryptomunten zijn helemaal geen gevaar voor onze samenleving. Ze hebben het potentieel om ons gebruik van geld slimmer en efficiënter te maken. Dat biedt voordelen voor zowel de burger, bedrijven en de overheid. Crypto nu aan banden leggen, zou een essentiële fout zijn die ons land opzadelt met een serieuze technologische achterstand. Dat meent ondernemer en politicus Bert Schelfhout (Open Vld).

België moet meer ruimte geven aan ontwikkeling in zijn cryptosector en een duidelijker wetgevend kader uitwerken dat deze technologie niet verstikt voor ze kan opbloeien. “Crypto moeten uit de legale grijze zone gehaald worden en de mogelijkheid krijgen om te ontwikkelen. Indien we dit niet doen, laten we het sleutelmoment van een nieuwe technologie in België aan ons voorbijgaan”, meent Bert Schelfhout, ondernemer, lokale politicus voor Open Vld in Deerlijk en bovendien lesgever bij de Belgische Digital Currency Academy.

Op 10 februari publiceerde Paul De Grauwe, Philippe Van Parijs en Étienne de Callataÿ een opiniestuk in De Tijd, genaamd ‘Leg cryptoactiva aan banden voor het te laat is’, waarin gepleit wordt voor een hardhandige aanpak van cryptoactiva. Volgens de auteurs in kwestie zouden die munten schadelijk zijn voor het milieu, criminele activiteiten en het financieren van terroristen in de hand werken en bovendien een ongewenst parallel betaalsysteem creëren in onze samenleving. 

Schelfhout ziet in dat soort betoog gelijkenissen met de discussies over het internet in de jaren 90. Door het internet te vroeg te reguleren in België, zouden we nu zonder vooraanstaande techbedrijven zitten in ons land. Dat de huidige e-commerce-initiatieven in ons land vooral uit Nederland komen, is daar een blijvend gevolg van, denkt Schelfhout.

In de jaren 90 waren er ook “oude mannen” die met het vingertje wezen op de gevaren van het internet

“Bitcoin is er niet om de nationale munten van landen te vervangen”, meent Schelfhout. “Dat is een illusie. Bitcoin kan een levensverzekering zijn van burgers, overheden en andere actoren omdat die munten onvervalsbaar zijn en op lange termijn waardevol zullen blijven als store of value. We moeten de technologie zo snel mogelijk omarmen”, zegt de politicus.

Volgens Schelfhout geven de jongeren van ons land bovendien een duidelijk signaal dat zij wel klaar zijn voor cryptoactiva. “Die generatie staat open voor alternatieve activa omdat zij beseffen dat ze nog even op deze planeet zullen vertoeven en hebben daarom ook minder last hebben van de, op korte termijn, volatiele koersen van crypto”, zegt de politicus. Ten tijde van de vroegste adoptiefasen van het internet in de jaren 90, werd de ingebruikneming ook vooral aangedreven door jongeren. “Toen waren er ook oude mannen die met het vingertje wezen op de gevaren van deze nieuwe technologie”, meent Schelfhout. “Er zijn gelukkig ook veel verstandige oude mannen,” vult Schelfhout aan. “Een ervan is een Belg en ligt zelfs aan de basis van de cryptografie, Jean-Jacques Quisquater.”

We mogen ten slotte als rijk westers land ook niet uit het oog verliezen dat dit enorm veel mensen die geen toegang hebben tot traditionele financiële diensten, de zogenoemde unbanked population, veel slagkracht zal geven. Bitcoin versterkt de basisrechten van de mens. Het proces van te investeren in deze nieuwe technologie proberen aan te pakken of verbieden is ronduit absurd”, oppert Schelfhout nog.

Maar wat dan met de argumenten van cryptotegenstanders over de vervuilende aard van digitale activa, toepassingen voor criminelen en andere kritische bedenkingen?

Bitcoin drijft de adoptie van hernieuwbare energie aan

Dat Bitcoin en andere crypto vervuilend zouden zijn, is voornamelijk een drogreden, zegt Schelfhout. “Er zijn meer dan 16.000 verschillende cryptomunten en maar 0,0001 procent van hen gebruikt het energie-intensieve systeem van Bitcoin. Het is zelfs straffer: de energie die Bitcoin gebruikt is meer dan dubbel zo groen als het standaard energieverbruik van de wereld”, voert de politicus aan. 

De technologie achter Bitcoin zou bovendien zelfs de adoptie van hernieuwbare energie aandrijven, omdat Bitcoinmijners mobiel zijn en constant op zoek zijn naar de meest winstgevende manier om te delven naar digitale munten. Dat is een mening die de Open Vld-politicus deelt met voormalig Twitter-CEO Jack Dorsey en Ark Invest-oprichter Cathie Wood. “De opbrengsten van cryptomijners zijn het hoogst wanneer ze een hernieuwbare bron van energie kunnen aanwenden. Dit kan gaan van waterkracht tot kernenergie en zelfs geothermische energie (aardwarmte) vanuit vulkanen, zoals in El Salvador op dit moment het geval is”, stipt Schelfhout aan.

Schelfhout gaat zelfs nog een stap verder en voert een argument aan dat ook geregeld benoemd wordt door de Amerikaan Michael Saylor, die het Bitcoinfonds MicroStrategy beheert, als de theorie dat Bitcoin verplaatsbare “digitale energie” zou kunnen creëren. “Eigenlijk stimuleert het delven naar crypto een proces om op bepaalde plekken energie om te zetten in Bitcoins, die je in andere regio’s dan weer kan investeren om sectoren te ontwikkelen. Dus je kan met Bitcoin een nieuwe manier van welvaartsontwikkeling uitbouwen. Het is altijd slim om groene energie te ontwikkelen in andere regio’s”, stipt Schelfhout aan.

Transacties op blockchain zijn opspoorbaar: “Dit verbieden geeft vrij spel aan de autoriteiten die een centraal systeem beheren”

Vervolgens legt Schelfhout ook uit waarom het niet aangewezen is aan criminelen om activa op blockchains te gebruiken om illegaal kapitaal te verplaatsen. “Bitcoin zelf is niet anoniem, maar pseudoniem. Eigenlijk hebben criminelen er weinig baat bij om valuta te verplaatsen via Bitcoin. Je kan die transacties altijd opsporen en er is feitelijk onuitwisbaar bewijs van op de blockchain”, zegt Schelfhout. 

Het klopt inderdaad dat autoriteiten steeds beter worden in het opsporen van criminele activiteiten op de openbare blockchain van Bitcoin. Zo kon de Amerikaanse federale overheid vorige zomer bijvoorbeeld een grote som losgeld in Bitcoins in beslag nemen die overgemaakt was aan de hackers achter de ransomwareaanval op de oliepijpleiding Colonial Pipeline.

“Omgekeerd is het systeem dat de tegenstanders van crypto willen beschermen, het traditionele financiële systeem, volledig gecentraliseerd”, gaat Schelfhout verder. Dit betekent dat diegenen die het controleren de volledige macht in handen hebben en het systeem kunnen misbruiken, meent de politicus. “Als Paul De Grauwe het goed voorheeft met de bevolking zou hij beter een gedecentraliseerd systeem verdedigen. Er zijn zoveel voorbeelden van misbruik van centrale structuren. Gedecentraliseerde structuren maken dit gewoon onmogelijk. Door deze technologie te beperken of te verbieden, geef je vrij spel aan de autoriteiten”, voert Schelfhout aan.

Verbod op crypto “katapulteert de Europese Unie naar de middeleeuwen”

Tenslotte heeft Schelfhout nog bedenkingen over het argument dat cryptoactiva een (schadelijk) parallel betaalsysteem zou creëren. “Zo’n systemen bestaan al sinds mensenheugenis. Denk maar aan ruilhandel. Deze digitale valuta zijn gewoonweg slimmere vormen van geld en geavanceerde contracten. Onze mening over deze nieuwe technologie doen er eigenlijk zelfs niet toe. Technologie is neutraal en als deze inderdaad beter werkt dan wat we nu hebben, zal die technologie ook wel degelijk overwinnen”, denkt de politicus.

De overheid zou er zelfs belang bij hebben om geld slimmer te maken. Zo kan een cafébaas bijvoorbeeld via smart contracts (contracten op blockchain die automatisch uitgevoerd worden) zeer efficiënt zijn geldstromen indelen voor de belastingdiensten. “Er zullen door slim geld veel toepassingen ontstaan die zowel voor de burger als de overheid en bedrijven veel beter zullen zijn. Om dan tien stappen terug te nemen door dat te verbieden, is onbegrijpelijk. Pleidooien zoals dat van Paul De Grauwe dreigen de Europese Unie te katapulteren naar de middeleeuwen.”

Meer