5 prioriteiten waar CIO’s in 2024 mee aan de slag moeten

De rol van de Chief Information Officer (CIO) is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. En ook in 2024 mogen CIO’s zich weer opmaken voor tal van uitdagingen en trends.

De volgende vijf voorspellingen moeten in elk geval de hoogste prioriteit krijgen:

1. Generatieve AI zet de deur open voor Schaduw-IT

Schaduw-IT is niet nieuw, maar het is een uitdaging die CIO’s niet loslaat. Zo worstelen ze dagelijks met de vraag in hoeverre hun organisatie generatieve AI moet omarmen en wat er nodig is om het gebruik van de technologie in de organisatie veilig te houden. Een oplossing zoals ChatGPT heeft de drempel naar AI aanzienlijk verlaagd, waardoor medewerkers mogelijk vaker aan de slag gaan met tools die zich buiten het zicht van de IT-afdeling bevinden. De risicotolerantie verschilt van organisatie tot organisatie, maar op de meeste plaatsen zullen medewerkers de mogelijkheden van AI met de beste intenties willen verkennen. En zo creëert AI dus een nieuw spanningsveld tussen de business en IT.

2. Zonder goed databeheer stelt generatieve AI teleur

CIO’s hebben hoe dan ook een grote rol te spelen in het succes van generatieve AI-toepassingen in de business. Zo heeft de organisatie meer dan ooit een data first-mindset nodig. Ze moeten hun data op orde hebben en een goed beleid voor datamanagement opzetten. Denk aan maatregelen rond toegang tot data, datahygiëne en data governance. Organisaties die dergelijk beleid niet op orde hebben, zullen merken dat generatieve AI voor hen minder productief is dan gedacht. Zonder een goed beheerde dataset kan de technologie simpelweg geen bruikbare antwoorden genereren. Doorgaans zal AI niet werken of in het slechtste geval zelfs contraproductief voor de business blijken.

3. FinOps moet organisaties controle geven over hun cloud-uitgaven

FinOps is een benadering die organisaties helpt met het beheer van hun clouduitgaven. Deze aanpak is gebaseerd op principes uit het financieel management die profiteren van de natuurlijke schommelingen in het gebruik van de cloud. Je zou FinOps kunnen vergelijken met het uitzetten van de verlichting in je huis. Die hoeft immers niet de hele dag aan te staan. Moderne cloud oplossingen schalen automatisch wanneer de workload toeneemt, en ook wanneer die weer afneemt.

De meeste IT-afdelingen houden zich niet bezig met variabel gebruik. In een bedrijfsdatacenter staan technologieën, diensten en de infrastructuur altijd aan. Organisaties zijn gewend aan dit model en hebben er moeite mee om te profiteren van het variabele gebruik van de cloud. Op die manier wordt een publieke cloud een peperduur datacenter. FinOps biedt een oplossing voor het variabel gebruik van de cloud. Het voorziet processen, meetmethoden, best practices, rollen en verantwoordelijkheden, automatisering en tools die de IT-afdeling helpen om de variabele clouduitgaven effectiever te beheren.

4. Storytelling is een cruciale vaardigheid

CIO’s  vervullen steeds meer een sleutelrol binnen de bedrijfsstrategie. Het is daarom belangrijker dan ooit dat ze zich op hun gemak voelen om hun verhaal te vertellen aan collega’s op C-level niveau en de rest van de organisatie. CIO’s moeten kunnen vertrouwen op cijfers en analyses om hun toegevoegde waarde en de impact die ze hebben op de bedrijfsstrategie en het succes van de organisatie aan te tonen. Ze moeten openlijk communiceren over problemen en hoe ze die hebben aangepakt, door de inzet van mensen, processen en/of technologie naar voren te brengen, en de resultaten te benoemen die ze daarmee hebben geboekt.

5. Het terugdringen van de ‘technical debt’

Elke organisatie sleurt wel wat verouderde, historische applicatiearchitectuur mee die modernisering en innovatie afremt. Het Engelse ‘technical debt’ is een term die de lading goed dekt. Deze slaat op de ‘schuld’ die je opbouwt wanneer je geen tijd of middelen investeert in ontwikkeling, architectuur en innovatie. Vaak is die schuld onzichtbaar, maar ze kost een hoop mankracht, zorgt voor complexiteit die projecten moeilijker uitvoerbaar maakt, vraagt om langdurige kostbare ondersteuning door leveranciers, en wekt frustratie in de hand bij het management dat niet begrijpt waarom de IT-afdeling zo weinig waarde oplevert voor het bedrijf. 

Het terugdringen van technical debt begint met een goed doorlopend lifecycle management programma dat technologie onderverdeelt in duidelijk afgebakende groepen waarop de IT-afdeling actie kan ondernemen. Deze aanpak zal echter geen uitkomst bieden als er ondertussen meer schulden worden opgebouwd. Met een speciaal programma voor het inrichten van een bedrijfsarchitectuur die de juiste technologieën aan de juiste bedrijfsprocessen koppelt, kun je de basis leggen voor standaardisering. Als alle nieuwe technologie die je introduceert daarop aansluit, kan je technologische achterstand in de toekomst voorkomen.


De auteur Mathias Coopmans is EMEA Technology Futures lead – Architecture & Cloud bij SAS

Meer