Gaan we naar 10 procent inflatie?

De centrale bank van Nederland voorspelt in een somber scenario voor 2022 prijsstijgingen van gemiddeld 9,5 procent in Nederland. Inflatie met dubbele cijfers, wat in onze contreien geleden is van midden jaren zeventig, begin jaren tachtig, zou zo akelig dichtbij komen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om het basisscenario van De Nederlandsche Bank. De DNB, de tegenhanger van de Belgische Nationale Bank, gaat in haar donderdag gepubliceerde raming uit van 6,7 procent inflatie in Nederland dit jaar, dus nog ruim onder psychologische kaap van 10 procent.

Maar in een alternatief scenario, waarbij de prijzen voor gas, olie en andere grondstoffen hoog blijven en ook de voedselprijzen stijgen, komt dubbelcijferige inflatie wél in zicht.

“In dit scenario met tegenvallers, gaan wij ervan uit dat de inflatie dit jaar uitkomt op 9,5 procent en volgend jaar op 3,4 procent”, schrijft de DNB. “Dit is niet het scenario dat we nu verwachten. Maar gezien de grote onzekerheden die er zijn, en de kans dat de oorlog verder escaleert of lang aanhoudt, is het wel een scenario waar we rekening mee moeten houden.”

“Bereid je voor”

De Belgische inflatie piekte in februari op 8 procent. De grote vraag is in welke mate de prijsstijgingen de komende maanden gaan afvlakken. De meeste prognoses voor de Belgische inflatie over heel 2022 komen uit tussen 5 en 7 procent: KBC ziet 6,6 procent inflatie, ING ruim 5 procent.

“Elke burger moet zich nu al voorbereiden op een inflatie in de orde van een grootte van 7 procent in 2022, maar deze energie-inflatie zal veel hoger zijn voor brandstof, gas en elektriciteit. Sommige mensen zullen een inflatie van ongeveer 15 procent voelen”, voorspelt econoom Bruno Colmant (Degroof Petercam).

“Natuurlijk is er een indexering van lonen en uitkeringen, maar die geldt niet voor zelfstandigen, die een stijging van hun uitgaven en misschien een daling van hun inkomen zullen moeten opvangen”, zegt Colmant, die ook waarschuwt voor tekorten aan voedsel.

Ook Klaas Knot, de voorzitter van De Nederlandsche Bank, roept op om collectief na te denken over maatregelen die de gevolgen van de inflatie kunnen verzachten. “Er is nog steeds winst te behalen door energiebesparing. Veel bedrijven worden nog op 22 graden verwarmd. Ook thuis kan de verwarming wel een halve of hele graad lager”, zegt hij aan de NOS.

ECB

Wat gaat de Europese Centrale Bank doen tegen de oplopende inflatie? Knot is een van de “haviken” (voorstanders van streng inflatiebestrijdend monetair beleid) binnen de ECB. Hij noemde het “realistisch” dat de ECB de rente later dit jaar omhoog krikt.

Daarmee gaat hij tegen het scenario waarbij Frankfurt een renteverhoging zou uitstellen tot begin volgend jaar, om de economische groei niet te veel af te koelen. Meer nog: Knot sloot niet uit dat de ECB zelfs twee keer in 2022 de rente gaat verhogen om de inflatie, die volgens hem “minder tijdelijk is dan we eerder dachten”, in te dammen.

(lb)

Meer