Franse steden verbieden roken in open lucht

In Frankrijk proberen gemeentebesturen, naar het voorbeeld van Straatsburg en Parijs, het roken steeds meer uit de publiek ruimte te weren. De beweging wordt door het Franse ministerie van volksgezondheid ondersteund. De uitbaters van de Franse tabakswinkels betogen dat de ingrepen weinig nut hebben, maar artsen willen dat de maatregelen snel worden uitgebreid.

Straatsburg is de eerste grote stad van Frankrijk waar in parken en tuinen een rookverbod wordt ingevoerd. Ook in Parijs is roken sinds vorige maand in zes parken en pleinen verboden. “Deze maatregelen vormen een onderdeel van de strategieën die in het nationale programma voor de strijd tegen tabak werden opgenomen,” aldus het Franse ministerie van volksgezondheid.

Het ministerie zegt te hopen dat ook andere gemeentelijke overheden snel tot gelijkaardige initiatieven zullen overgaan, zodat steeds meer stranden, sportterreinen en parken rookvrij kunnen worden gemaakt.

Opkuisactie

In totaal telt het land inmiddels al 973 openbare terreinen waar rokers worden geweerd. Dat blijkt uit cijfers van de Ligue Contre le Cancer, die voor de betrokken initiatieven het label ‘Espace sans Tabac’ heeft ontworpen.

Dat geldt onder meer voor Cannes, waar het roken op de stranden en een groot deel van het grondgebied minstens tot eind september is verboden. Ook de stranden van Nice, Menton, Saint-Malo en Royan zijn rookvrij gemaakt.

De maatregel moet de overheid helpen de vervuiling te bestrijden. Tijdens een opkuisactie werden in het centrum van Straatsburg op amper twee uur tijd 70.000 sigarettenpeuken ingezameld.

Bovendien vormen de maatregelen een belangrijk signaal voor de openbare gezondheidszorg. “De aanwezigheid van tabak op openbare locaties mag niet langer vanzelfsprekend zijn,” aldus Alexandre Feltz, vice-burgemeester van Straatsburg. “Er moet vermeden worden dat kinderen in de publieke ruimtes volwassenen kunnen zien roken.”

Toch is niet iedereen overtuigd. Volgens Philippe Coy, voorzitter van de Confédération des Buralistes, hebben de initiatieven weinig zin en is een verbod geen oplossing. In Parijs werden zelfs affiches over het rookverbod afgescheurd. Het stadsbestuur heeft aangekondigd metalen panelen te zullen plaatsen.

La Ciotat

De gemeente La Ciotat was zeven jaar geleden de eerste Franse stad waar op de stranden een rookverbod werd geïntroduceerd.

De Franse krant Le Parisien merkt daarbij op dat het land echter een grote achterstand moet ophalen. “In landen zoals Finland of Groot-Brittannië vormen rokers minder dan 20 procent van de totale bevolking,” aldus de krant. “Frankrijk stond lange tijd op 30 procent, al kan de jongste tijd een gunstige kentering worden opgetekend.”

Franse artsen sturen erop dat het rookverbod ook zou worden uitgebreid tot terrassen, concertlocaties en evenementen in open lucht. Alexandre Feltz merkt daarbij echter op dat stapsgewijs tewerk moet worden gegaan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20