Fiscale regelgeving maakte van Portugal de nieuwe voorkeursbestemming voor Europeanen

Aangetrokken door gunstige fiscale voorwaarden hebben zich sinds het einde van het voorbije decennium bijna vijfentwintigduizend buitenlanders in Portugal gevestigd. Het voorbije jaar kon daarbij nog een belangrijke groei worden gemeld. Dat blijkt uit een rapport van de Portugese krant Diário de Notícias. Gemeld werd dat het voorbije jaar 7.040 buitenlanders door gunstige fiscale voorwaarden in Portugal zijn komen wonen. Dat betekende een stijging met 83 procent tegenover het jaar voordien. De linkse partijen in het Portugese parlement hebben echter gevraagd de maatregel op te heffen.

Voordelen

“De fiscale gunstmaatregel heeft tot nu toe 23.767 buitenlanders aangetrokken,” aldus de Diário de Notícias. “De maatregel, die eind vorig decennium werd ingevoerd, biedt aan ondernemingen en gekwalificeerde professionelen uit de technische, wetenschappelijke en culturele sector de kans zich in Portugal te vestigen, waarbij hun inkomsten gedurende een periode van tien jaar zullen worden onderworpen aan een fiscale heffing van 20 procent.”

“Voor anderen gelden heffingen tussen 30 procent en 40 procent. Ook voor gepensioneerden is een bijzonder regeling voorzien. Dat geldt ook voor Portugezen die door de economische crisis naar een ander land zijn uitgeweken en minstens vijf jaar zijn weggebleven, maar nu willen terugkeren.”

Om voor fiscale gunstregime in aanmerking te kunnen komen, moeten de aanvragers gedurende een periode van minstens vijf jaar een officiële residentie in Portugal hebben gehad. Bovendien moeten ze kunnen aantonen gedurende minstens 183 dagen per jaar in het land verbleven te hebben.

Klimaat

Vooral Fransen (5.448), Britten (5.448) en Italianen (2.513) blijken van het Portugese aanbod gebruik te maken. Bij de Portugese uitwijkelingen blijft het enthousiasme echter beperkt. Die groep vertegenwoordigt immers amper 6 procent van de totale populatie die op het fiscale gunstregime beroep doet.

De Diário de Notícias merkt nog op dat een groot deel van deze buitenlandse populatie voor een residentie in de zuidelijke provincie Algarve heeft gekozen. Daar kan immers worden genoten van een bijzonder zonnig klimaat.

Een aantal linkse partijen in het Portugese parlement heeft de overheid echter opgeroepen om het systeem begin volgend jaar te schrappen. Opgemerkt wordt dat de maatregel Portugal geen enkel voordeel heeft te bieden en bovendien de inwoners van het land op een ongelijke manier behandelt.

In totaal zouden in Portugal eind vorig jaar 421.711 buitenlanders hebben gewoond. Daarvan bleek 81 procent tot de actieve bevolking te behoren, aangevuld met 9,4 procent gepensioneerden. De resterende 9 procent bestaat uit kinderen en adolescenten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20